Sökning: "Målsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade ordet Målsättningar.

 1. 1. När tolkning blir till omedveten handling : En kvalitativ studie om hur enhetschefer värderar personalens kompetens utifrån målsättningar om kvalité inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Zahra Moussaoui; Kristine Stjärnerfält; [2020]
  Nyckelord :Elderly care; unit manager; competence; quality; status; legitimacy; loose connection; tari9onal myths; isomorfism; Äldreomsorg; enhetschef; kompetens; kvallité; status legitimitet; löskoppling; rationella myter; isomorfism;

  Sammanfattning : As people live longer the elderly care faces a challenge to ensure caring for everyone, which contributes to an increased demand on recruitment. At the same time the amount of graduating assistant nurses over the last couple of years has been stagnant. LÄS MER

 2. 2. Kollegial handledning på 1177 Vårdguiden : Om att ha dubbla roller i en medarbetardriven organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Koss; Sophie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Dubbla roller; arbetsliv; kvalitetssäkring; medarbetardrivet förändringsarbete; handledning; social identitet;

  Sammanfattning : Att förändra en organisation genom medarbetardrivet förändringsarbete är idag vanligt förekommande. Kvalitetssäkring genom kollegial handledning i hälso- och sjukvården är ett förändringsarbete som innebär att medarbetare får ett ansvar att utveckla och säkra sitt eget och kollegors arbete. LÄS MER

 3. 3. Predicering av svenska elitorienterares prestation : Motivation och träningsmängds betydelse för prestation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Henrik Jansson; [2020]
  Nyckelord :Idrottspsykologi; Målsättning; 2x2 achievement goal framework; Prestation; Orientering;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att identifiera huruvida det finns ett samband mellan dagens svenska elitorienterares måltyper och deras idrottsliga framgång. Detta genom att analysera deras motivationsfaktorer baserat på 2x2 achievement goal framework. LÄS MER

 4. 4. LO:s och Socialdemokraternas målsättningar : En undersökning av LO:s och Socialdemokraternas målsättningar mellan 1994 och 2018 samt den inverkan dessa haft på LO-medlemmarnas partisympatier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samuel Jansson; [2020]
  Nyckelord :LO; Social Democratic Party; ideology; politics; voter support; LO; Socialdemokraterna; ideologi; målsättningar; politik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether there has been a divergence between the aims of LO and the Social Democratic Party in Sweden during the period 1994–2018. This study also has the purpose of investigating whether this has affected which party the members of LO will vote for in the Swedish elections. LÄS MER

 5. 5. Musiklärares motivation. Om musiklärares drivkrafter och attityder till det egna yrket, didaktisk verksamhet och alternativa karriärmål som musiker.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Fredrik Lidin; [2019-08-26]
  Nyckelord :self-determination theory; motivation; musiklärare; gymnasiet; estetiskt program; undervisning; musiker;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks vilka egenskaper som kännetecknar musiklärares motivation till det egna yrket. Hur påverkas motivationen till musikläraryrket av alternativa karriärmål som musiker, och hur påverkar motivationen till det egna yrket inställningen till undervisning? De 91 deltagarna är musiklärare på svenska gymnasium med estetiskt program. LÄS MER