Sökning: "Målstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet Målstyrning.

 1. 1. Entreprenöriellt lärande i skolan – En intervjustudie om hur lärare upplever entreprenöriellt lärande i ett marknads- och målstyrt skolsystem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Klara Olsson; [2022-02-23]
  Nyckelord :entreprenöriellt lärande; marknadsstyrning; målstyrning; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sex lärare ser på entreprenöriellt lärande i deras undervisning, vad begreppet innefattar och hur de uppfattar implementeringen. Studien har även avsett undersöka lärarnas syn på huruvida implementeringen kan påverka elevers inlärning, samt om de anser att entreprenöriellt lärande är förenligt med skolans bedömnings- och övriga bildningsuppdrag. LÄS MER

 2. 2. Dumma medarbetarsamtal : Funktionell dumhet i praktiken

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tea Sulejmani; Hanna Krivdic; [2022]
  Nyckelord :Performance appraisals; objective; goal management; the stupidity paradox; competence development; decoupling organizations.; Medarbetarsamtal; målsättning; målstyrning; funktionell dumhet; kompetensutveckling; frikoppling organisationer.;

  Sammanfattning : Medarbetarsamtal har en betydelsefull roll och är vanligt förekommande på många svenska företag. Dessa samtal tillsammans med målstyrning ger möjligheten för både chef och medarbetare att skapa utvecklingsmöjligheter för verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Begränsningar för ett gränslöst skapande : En undersökning av hur begränsningar påverkar mitt skapande och kreativitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Jakob Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Begränsning; kreativitet; skapande; flow; musikproduktion; låtskrivande; målstyrning;

  Sammanfattning : I denna undersökning har jag skrivit och producerat låtar med olika begränsningar, i syfte att se hur dessa påverkar min kreativitet och mitt skapande. De begränsningar jag undersökte var begränsning i antalet tillåtna element i en produktion och begränsning i mängden tid tillåten att skriva och producera en låt. LÄS MER

 4. 4. Gynnsam organisationskultur i hybridkontoret

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikael Lööf; Sabina Johansson; Christopher Nishiura; [2022]
  Nyckelord :Organisationskultur; kultur; distansarbete; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att klargöra hur organisationer skapar en kultur som är gynnsam för dem med ett arbetssätt enligt det så kallade hybridkontoret. Vilka åtgärder organisationer och ledare behöver vidta för att bevara och utveckla organisationskulturen under de nya förhållandena? Studien har genomförts med en abduktiv ansats och kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Prestationsmätning och daglig styrning på enhetsnivå : En fallstudie om utformning och användning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jessica Bergman; Jennifer Notström; [2022]
  Nyckelord :Performance measurement; Daily control; Management by objectives; Performance measures; Reorganization; Prestationsmätning; Daglig styrning; Målstyrning; Prestationsmått; Omorganisering;

  Sammanfattning : Prestationsmätning och daglig styrning är två frekvent förekommande styrmedel i verksamheter oavsett bransch. I samband med att styrmedel ifrågasätts blir förändringsprocesser aktuella för företag. En vanligt förekommande förändringsprocess idag är en omorganisering. LÄS MER