Sökning: "Måltidsmiljön demens"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Måltidsmiljön demens.

 1. 1. Mat och måltidsmiljö : En litteraturstudie om faktorer som kan påverka mat och måltidsmiljö för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Oliver Fallman; Annika Åkerblom; [2020]
  Nyckelord :Demens; vårdpersonal; personcentrerad omvårdnad; måltidsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människan lever längre vilket medför utökat behov av en mer komplex sjukvård. Ökad ålder medför ökad risk för demenssjukdom vilket kan öka risken för nedsatt aptit och ätsvårigheter. Detta kan leda till undernäring som medför risk för infektion och andra sjukdomstillstånd. LÄS MER

 2. 2. VÅRDPERSONALS UPPLEVELSER KRING MÅLTIDSMILJÖNS BETYDELSE FÖR PERSONER MED DEMENS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Granqvist; Viveka Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Demens; Miljö; Måltid; Omvårdnad; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en utbredd folksjukdom, idag lever 50 miljoner personer världen över med sjukdomen, och antalet drabbade förväntas tredubblas till år 2050. Sjukdomen är av kronisk och progressiv art där nervcellerna i hjärnan skadas och därmed uppstår olika kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans arbete med att förebygga och behandla undernäring hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Lundgren; Martin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Demens; förebyggande åtgärder; litteraturöversikt; undernä-ring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring är vanligt förekommande bland personer med de-mens. Ofrivillig viktnedgång är en riskfaktor för dödlighet och försämrad funktionsstatus hos äldre. I Sverige finns ca 160 000 personer med demens. LÄS MER

 4. 4. Gynnsam måltidsmiljö för patienter med demenssjukdom : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Leya Eriksson; Jeanette Silén; [2019]
  Nyckelord :demens; malnutrition; miljö; måltid; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med demenssjukdom lider risk att drabbas av malnutrition till följd av sjukdomen. Orsaker till malnutrition kan vara nedsatt aptit, kognitiva funktionsstörningar, sociala, kulturella och miljömässiga problem. LÄS MER

 5. 5. Måltidsmiljöns utformning och inverkan på patienter med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mari Abo-azaz; Sahuur Magan; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Environment; Mealtime; Dining room; Physical environment; Food food intake; Effect; Demens; Miljö; Måltid; Matsal; Fysisk miljö; Mat matintag; Effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en obotlig sjukdom. Demenssjukdom kan leda till allvarliga symtom som språksvårigheter, minnesdysfunktion och beteendeförändringar. Detta bidrar till att personer med demenssjukdom kräver en särskild och väl anpassad omgivning. LÄS MER