Sökning: "Mångfald och Inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Mångfald och Inkludering.

 1. 1. Maintaining an organizational culture during a workforce expansion : A case study at a software product development scaleup

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Josefin Osbjer; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; organizational cultural maintenance; organizational culture development; organizational expansion; workforce expansion; scaleup; Organisationskultur; kulturbevarande; kulturutveckling; organisiell tillväxt; tillväxtföretag; tillväxt av antal anställda; scaleup;

  Sammanfattning : Researchers have already studied organizational culture and expansions of organizations separately. However, the combination of these, how organizational expansion challenges may affect cultural aspects is rare and the niche of this study. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan inkludering och ledarskap: komplexiteten i att leda olikheter utifrån HR-praktikers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Gabriella Bryngemark; Felicia Lövgren; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; Ledarskap; Inkluderande ledarskap; Inkluderande kultur; Mångfald; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vikten av ledares förståelse för hur medarbetares olikheter kan tas tillvara inom organisationer uppmärksammas allt mer i nutida forskning. Att leda olikheter på ett sätt där alla känner sig inkluderade kan dock vara komplext och relationen mellan inkludering och ledarskap är ännu inte tillräckligt utforskad. LÄS MER

 3. 3. Litteraturöversikt om utmaningar i religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Basmina Safi; [2021]
  Nyckelord :Värderingar; felrepresentation; religionsundervisning; mångkulturalitet; sekularitet; hjälpmedel;

  Sammanfattning : I takt med att globaliseringen blir alltmer omfattande, har många människor valt att röra sig övernationsgränser och i bagaget har de med sig sina religiösa övertygelser. Religion har alltid varit etthett debatterat ämne och det senaste decenniet har ämnet frekvent varit framträdande i media. LÄS MER

 4. 4. Snygga ord på en tavla : En kvalitativ studie om organisationsmedlemmarnas upplevelse av organisationskulturen på företag som påstår sig ha mångfald bland anställda

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sümeyra Er; Abbe Hamma; [2021]
  Nyckelord :Diversity; organizational culture; inclusion; values; equality; Mångfald; organisationskultur; inkludering; värderingar; jämlikhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and analyze how organizational members experience the organizational culture of companies that claim to have diversity among employees. A qualitative research method was used in the study, where the empirical data was collected through semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. From Conversation to Action : Perceptions and Practices of Allyship in aSwedish Workplace Context

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Laksana Baskaran; Emelie Jin; [2021]
  Nyckelord :Allyship; Diversity Management; D I; Global Organizations; Workplace Allyship; Training; Discrimination; Cross-cultural DM; Sweden; United States; Allyship; Diversity management; Mångfald och Inkludering; Globala organisationer; Utbildning; Diskriminering; Tvärkulturell DM; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Motivated by laws and regulations, moral grounds or the potential business advantages a more diverse workforce might bring, Diversity Management has become an ubiquitous part of organizational practices. Still, minorities are regularly exposed to social and structural discrimination at their workplaces. LÄS MER