Sökning: "Mångfaldsmanagement"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Mångfaldsmanagement.

  1. 1. Att hantera olikheter : En studie om hur företags mångfaldsmanagement manifesteras på teamnivå

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tatjana Djurickovic; Petter Hallström; [2015]
    Nyckelord :Mångfald; Mångfaldsmanagement; Mångfaldsklimat; Team; Teamsammansättning; Kommunikationsbranschen; PR; Reklam;

    Sammanfattning : I dagens globaliserade värld, har mångfaldsmanagement vuxit fram som en nödvändighet likväl ett verktyg för att nå konkurrensfördelar. Forskning tyder på att mångfald bidrar till fördelar som kreativitet och bättre problemlösning. LÄS MER