Sökning: "Måns Astner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Måns Astner.

  1. 1. Granskning av snabb pyrolys och hydropy- rolys för produktion av bioolja från trärester : Fyra undersökta tillverkningsmetoder med en teknisk och ekonomisk jämförelse

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

    Författare :Måns Astner; [2018]
    Nyckelord :Pyrolys; hydropyrolys; bioolja;

    Sammanfattning : Världens klimat- och miljöproblem är ett av dagens stora utmaningar samtidigt som alla resurser ska räcka till ett drägligt liv för en växande befolkning. För att klara dessa utmaningar bör bland annat världens energisystem övergå till 100% förnybart, vilket innebär att tillförseln av fossil energi måste fasas ut och ersät- tas. LÄS MER