Sökning: "Mårten Andersen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mårten Andersen.

 1. 1. Earnings Quality in Family Firms: A quantitative study in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mårten Andersen; [2016-09-15]
  Nyckelord :earnings quality; family firms; earnings management; dual class shares; accruals; entrenchment; alignment;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Vad styr nedskrivningen av goodwill i svenska hälsovårdsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mårten Andersen; Zebastian Hermansson; [2014-06-24]
  Nyckelord :Goodwill; impairment; IFRS; earnings management; big bath accounting;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill är ett aktuellt ämne som många studier grundas på. Sedan införandet av IFRS har goodwillposten i svenska bolags balansräkningar ökat exponentiellt. LÄS MER