Sökning: "Mårten Brüggemann"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mårten Brüggemann.

 1. 1. Spelgrafikens former och färger : hur valet av former och färger påverkat grafiken i spelet Fret Nice

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Emil Berner; [2008]
  Nyckelord :Spelgrafik; form; färg; grafiska förenklingar;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en reflekterande text över ett verk gjort som examensarbete vid Högskolan i Skövde. Verket är en film samt fyra konceptbilder som skapades med syftet att undersöka hur en förenklad grafisk stil påverkar produktionen av ett tänkt spel. Verket skulle även undersöka förenklingarnas påverkan på hur grafiken uppfattas. LÄS MER

 2. 2. Gitarr + Plattformsspel = Sant : Vilka fördelar och nackdelar har införandet av en från konventionerna för genren avvikande spelkontroll på speldesignen i ett plattformsspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Mårten Brüggemann; [2007]
  Nyckelord :Alternativa kontrollsystem; gitarrkontroll; plattformsspel; handkontroll;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en reflekterande text över ett verk gjort som examensarbete vid Högskolan i Skövde. Verket är ett datorspel som skapades med syftet att experimentera med icke konventionella kontrollsystem. En stagnation i utvecklingen av den konventionella handkontrollen har kunnat anas i de senaste konsolgenerationsskiftena. LÄS MER