Sökning: "Mårten Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mårten Carlsson.

 1. 1. "Vi har fritids i klassrummen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mårten Carlsson; Simon Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Elever; Fritidshem; Inflytande; Inomhusmiljö; Lokaler;

  Sammanfattning : Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, men reviderad 2016) som härmed kommer att refereras till som Lgr11 säger att alla som arbetar i verksamheten ska ”främja barns förmåga och vilja att influera den sociala, kulturella och fysiska innemiljön de vistas i” (Lgr11, 2016, s.15). LÄS MER

 2. 2. Idrott och hälsa ur ett genusperspektiv : Hur flickor och pojkar framställs i läroböcker i idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mårten Sundholm; Jonas Carlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens syfte har varit att undersöka läroböcker i ämnet idrott och hälsa för grund- och gymnasieskolan ur ett genusperspektiv. Frågeställningarna är: ● Hur framställs pojkar och flickor i läroböcker i idrott och hälsa? ● Finns det motsätningar mellan läobökerna och läoplanens vädegrund? Metod Studien är en kvantitativ bildanalys samt en kvalitativ textanalys där bilder och texter i läroböcker utgör det empiriska materialet vilket har bearbetats utifrån Hirdmans genusteori. LÄS MER

 3. 3. Periurbana jordbrukare i norra Mälardalen och deras uppfattning om begreppen hållbar utveckling och hållbart jordbruk

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Mårten Thorslund; [2017]
  Nyckelord :ecological understanding; distance moral; ecemony; Sustainable Intensification of Agriculture; urbanization; food; food system; food regime; ekologisk förståelse; avståndsmoral; ekemoni; hållbart intensifierat jordbruk; hållbarhet; livsmedel; jordbruk; urbanisering;

  Sammanfattning : Today, most of us live without a physical understanding of what agriculture does in and for modern societies and what its implications are. This makes it hard to see all the complex facets surrounding the farming practice and its connection to our past, present and future. LÄS MER

 4. 4. Change Management & Process Improvement for PEMS

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Mårten Carlsson; Erik Lindholm; [2013]
  Nyckelord :PEMS; Euro 6; emission; Scania; process mapping; PEMM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The automotive industry in Europe has been forced to develop new solutions for the vehicles in order to fulfill the emission standards set by the European Commission according to European Emission Standards (Euro). The latest, Euro 6, involves new demands on continuous audits of emissions during a vehicles lifecycle. LÄS MER

 5. 5. Guldfabriken

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mårten Setterblad; [2007]
  Nyckelord :design; dialog; landskapsarkitektur; designdialog; magasin; modell; presentation; handling; formgivning; trädgård; Västra Hamnen; Malmö; innergård; ruderat; transformation; examensarbete; Maria Hellström; interaktiv design; form; landskapsdesign; city planning; stadsplanering; planering; planning; recension; journalistik; esplanad; arkitektur; Setterblad;

  Sammanfattning : This is not a Magazine. But a Degree Project for a Master of Science at the Department of Landscape Planning at SLU Alnarp. The project concerns Guldfabriken, a real estate in Malmö. Guldfabriken is currently transforming, both in content and appearance. LÄS MER