Sökning: "Mårten Gustav"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mårten Gustav.

 1. 1. Project Joyride : The Ecofriendly Singleseater Aircraft of the Future

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Mårten Kring; Gustav Jufors; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents an aircfaft concept, The Joyride, supposed to satisfy the future demand for sustainable hobby aircrafts.  The work was done through research on evironmental friendly aircfaft complimented by lectures on aircfaft dynamics held by supervisor Arne Karlsson. LÄS MER

 2. 2. Svenskt blod, namn och tungomål - En analys av den svenska identiteten och bilden av dansken under perioden 1540-1560

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Mårten Johansson; [2013]
  Nyckelord :Gustav Vasa; Identitet; dansken; Christian II; fiendebilder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER