Sökning: "Mårten Rieger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mårten Rieger.

  1. 1. Lyssnares uppfattningar om verklighetstroget ljud : En jämförande studie av hur formen på mikrofoners membran kan ha betydelse för den upplevda ljudkvaliteten

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Mårten Rieger; [2019]
    Nyckelord :Triangulär; lyssningstest; verklighetstroget; mikrofon; membran;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka ljudkvaliteter som lyssnare uppfattar som verklighetstrogna och till vilken grad en mikrofon ett triangulärformat membran ger en mer verklighetstrogen ljudåtergivning än mikrofoner med cirkulärt formade membran. Ett kvalitativt lyssningstest genomfördes där undersökningsmaterialet bestod av inspelningar av fyra instrument: trummor, gitarr, piano och sång. LÄS MER