Sökning: "Mårten Viberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mårten Viberg.

 1. 1. The drivers of growth and innovation in Swedish metropolitan cities since the 1980’s

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Mårten Viberg; [2017]
  Nyckelord :growth; creative class; metropolitan cities; Social Sciences;

  Sammanfattning : Metropolitan cities are increasingly becoming the undisputed centers of growth and innovation. This thesis investigates the driving forces of urban growth and innovation in the Swedish metropolitan cities from the 1980’s and onwards through a mixed method case study. LÄS MER

 2. 2. Investment patterns in Scanian primary education before and after the Elementary School Act of 1842

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Mårten Viberg; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This qualitative study utilizes the so far seldom used protocols of parish councils to study the processes of investments in early primary education in 11 Swedish parishes in the southern region of Scania. The aim of the thesis is to study the reasons for investments during the period 1830 to 1850. LÄS MER

 3. 3. Offentligt religiös: en studie om religiösa i svensk abortdebatt 2005-2014.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mårten Viberg; [2015]
  Nyckelord :Abortion; Casanova; De-privatisation; Public religion; Media; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is public religion, and it is a study of the public debate on abortion and to what extent religious actors participate in it. The study is researched by analyzing debate articles that are debating abortion in four large Swedish newspapers. LÄS MER

 4. 4. Sjukvård, Governance och Demokrati - En studie av Region Skånes legitimitet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Persson Holme; Mårten Viberg; [2013]
  Nyckelord :Region Skåne; sjukvård; legitimitet; governance; input; output; throughput; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skånes landsting och län har genomgått strukturella förändringar och dess organisation har påverkats av de governanceinfluenser som också kan hittas i Sverige och EU. Vid omstruktureringar och förändringar är det intressant att titta på om organisationen fortfarande är stabil, har förtroende och är legitim i befolkningens ögon. LÄS MER