Sökning: "Måttfullhet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Måttfullhet.

 1. 1. I de skiftande identiteternas gränsland - Representationer av "den Andre" i El Cantar de Mio Cid. Text och kontext.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Peter Atterling; [2020]
  Nyckelord :El Cantar; chansons de geste; épica de frontera; orientalism; “den Andre”; politisk kultur; boundary making; muslimer; judar; al-Andalus; första och andra taifa-perioden; El Cid; måttfullhet; hjälteideal; heder; hämnd; fiendebilder.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar ett urval av kulturmöten och representationer av “den Andre” i det episka diktverket El Cantar de Mio Cid. Analysen utgår från en tredelad teoretisk modell som innefattar koncepten orientalism, politisk kultur och boundary making. Metoden close reading används för att i detalj analysera de utvalda episoderna. LÄS MER

 2. 2. Beteendevetenskapens roll vid tillämpning av marknadsföringsrätten : En analys av kravet på måttfullhet vid marknadsföring av krediter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Teodor Sundström; [2019]
  Nyckelord :marknadsföringsrätt; måttfullhet; konsumentkreditlagen; beteendeekonomi; behavioral economics; beteendejuridik; behavioral law; konsumenträtt;

  Sammanfattning : The requirement to exhibit moderation in the marketing of loans is still new and relatively undefined. According to the preparatory works of the new consumer credit law it is the task of the practitioners of the law to provide the more precise definition of the requirement. LÄS MER

 3. 3. Svensk alkoholreklam -är den förenlig med EU-rätten? : En analys om marknadsföring av alkoholreklam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Viktor Warda; Frans Hanna; [2019]
  Nyckelord :särskild måttfullhet; alkoholreklam; marknadsrätt; marknadsföring; fri rörlighet; EU;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En studie av spellagens måttfullhetskrav - Ett krav under förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; Marknadsföringsrätt; Spellag 2018:1138 ; Lotterilag 1994:1000 ; Måttfullhet; Måttfullhetskrav; Spel; Onlinespel; Lotteri; EU; EU-rätt; Inre marknad; Fri rörlighet; Tjänst; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Increased advertising for gambling services came as an effect of the re-regulation of the Swedish gambling market. According to the Swedish gambling law there is a requirement to observe moderation when marketing gambling services to consumers. LÄS MER

 5. 5. Konsten att förhålla sig till spelets regler: En kvantitativ studie om konsumenters uppfattning av onlinekasinoreklam på TV i Sverige.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Desirée Nilsson; Rina Weinman; [2019]
  Nyckelord :Attityd till reklam; Attityd till spel; Måttfullhet; Spelreklam; Theory of Reasoned Action;

  Sammanfattning : I samband med avregleringen av det svenska spelmonopolet i januari 2019 skärptes reglerna för marknadsföring av spel och kravet om måttfullhet kom att bli omdebatterat. Det svenska folkets missnöje med rådande spelreklam motiverar studiens syfte att undersöka hur konsumenter upplever onlinekasinoreklam på TV. LÄS MER