Sökning: "Måttfullhet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Måttfullhet.

 1. 1. Svensk alkoholreklam -är den förenlig med EU-rätten? : En analys om marknadsföring av alkoholreklam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Viktor Warda; Frans Hanna; [2019]
  Nyckelord :särskild måttfullhet; alkoholreklam; marknadsrätt; marknadsföring; fri rörlighet; EU;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En studie av spellagens måttfullhetskrav - Ett krav under förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; Marknadsföringsrätt; Spellag 2018:1138 ; Lotterilag 1994:1000 ; Måttfullhet; Måttfullhetskrav; Spel; Onlinespel; Lotteri; EU; EU-rätt; Inre marknad; Fri rörlighet; Tjänst; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Increased advertising for gambling services came as an effect of the re-regulation of the Swedish gambling market. According to the Swedish gambling law there is a requirement to observe moderation when marketing gambling services to consumers. LÄS MER

 3. 3. Konsten att förhålla sig till spelets regler: En kvantitativ studie om konsumenters uppfattning av onlinekasinoreklam på TV i Sverige.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Desirée Nilsson; Rina Weinman; [2019]
  Nyckelord :Attityd till reklam; Attityd till spel; Måttfullhet; Spelreklam; Theory of Reasoned Action;

  Sammanfattning : I samband med avregleringen av det svenska spelmonopolet i januari 2019 skärptes reglerna för marknadsföring av spel och kravet om måttfullhet kom att bli omdebatterat. Det svenska folkets missnöje med rådande spelreklam motiverar studiens syfte att undersöka hur konsumenter upplever onlinekasinoreklam på TV. LÄS MER

 4. 4. Ett spel för galleriet : en studie om svensk spelreklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Tagesson; Sebastian Ekström; [2018]
  Nyckelord :Gambling; Winning; Gambling culture; Consumer culture theory; Representations; Semiotics; Spel; Vinnande; Spelkultur; Consumer culture theory; Representationer; Semiotik;

  Sammanfattning : Studien har utgångspunkt i den föreslagna upplösningen av det svenska spelmonopolet. Lagregleringen föreslås träda i kraft i början av 2019 för att tillåta privata spelaktörer att både agera och marknadsföra sig på den svenska spelmarknaden på lika villkor som de statligt ägda spelbolagen idag har. LÄS MER

 5. 5. Imitation & Sprezzatura : En komparativ studie av Machiavellis furstespegel och Castigliones hovmannaideal speglade i fyra porträtt av Cosimo I de' Medici och Eleonora di Toledo

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Amanda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Cosimo I de Medici; Eleonora di Toledo; Renaissance portrait; Imitation; Court; Machiavelli; Castiglione; Sprezzatura;

  Sammanfattning : Följande uppsats behandlar fyra hovporträtt av konstnären Bronzino föreställande fursteparet Cosimo I de’ Medici och Eleonora di Toledo speglade mot de litterära källorna Machiavellis Fursten och Castigliones Boken om hovmannen. Uppsatsen empiriska material kommer således att bestå av ovanstående material placeras framför varandra för att belysa dess beröringspunkter, både i fråga om likheter och olikheter. LÄS MER