Sökning: "Måttlista"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Måttlista.

 1. 1. Dubbla kupstorlekar : Framtagning och gradering av bh med dubbla kupstorlekar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Ekelund; [2017]
  Nyckelord :Bra; Double cup size; Grading; Measurement chart; Sports bra; Bh; Dubbla kupstorlekar; Gradering; Måttlista; Sport-bh;

  Sammanfattning : Denna studie görs i samarbete med ett modeföretag som ska ta fram en ny modell av sport-bh med dubbla kupstorlekar. Då företaget tidigare inte haft en liknande produkt utan bara använt sig av enkla kupstorlekar behövs en måttlista med graderingsintervaller. Dessa intervaller ska vara anpassade för denna typ av dubbla kupstorlekar. LÄS MER

 2. 2. Passform i ärmhålskurvor : i vävda blusar för kvinnor över 40 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lilian Olsson; [2017]
  Nyckelord :Kvinnor över 40 år; Måttlista; Passform; Ärmhålskurvor;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om att försöka finna rätt passform i en blus i vävt tyg för målgruppen kvinnor över 40 år. Ett empiriskt arbete utförs med fokusområde på ärmhålskurvor då det vid en fältstudie på ett modeföretag upptäckts att speciellt området kring axel, ärmhål och hals är problematiskt i vävda plagg. LÄS MER

 3. 3. Kupavskärning BH : En studie om kupavskärningens påverkan av passformen på BH

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Katarina Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Bra; Fit; Cut; Cup; Bysthållare; BH; Passform; Avskärning; Kupa;

  Sammanfattning : Litteratur visar på att bysthållare (BH) är ett mycket komplext plagg och endast småjusteringar kan förändra passformen. I denna studie har BH konstruerats med syfte attundersöka vad olika avskärningar över kupan gör med passformen. LÄS MER

 4. 4. Analys av gradering : Granskning av gradering gjord för ett svenskt modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Skytt; [2016]
  Nyckelord :Gradering; Måttlista; Storlekar; Konfektionsteknik; Kläder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts mot ett svenskt modeföretag som på grund av bristande graderingskunskaper har haft ofullständiga skillnadsmåttlistor. Detta ledde till att leverantörerna fick relativt fria händer vid gradering då dom inte hade många mått att gå efter. LÄS MER

 5. 5. Passforms- och storleksanalys. : En studie om hur passform och plaggmått skiljer sig mellan olika företag ur ett kundperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Johansson; [2015]
  Nyckelord :Plaggmått; Storleksanalys; Passform; Passformsanalys; Måttlista.;

  Sammanfattning : Arbetet är en kandidatuppsats inom programmet designteknik. Studien är en passforms och storleks analys som gjorts mot ett svenskt modeföretag. Företagets passform har undersökts och jämförts internt och externt mot konkurrerande företag. LÄS MER