Sökning: "Möbelbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Möbelbranschen.

 1. 1. Länge leve möblerna - En kvalitativ studie om hur den svenska möbelbranschen arbetar med strategier för cirkulära affärsmodeller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ekman; Julia Stenmark; [2020-07-01]
  Nyckelord :Cirkulär Ekonomi; Strategi; Affärsmodell; Cirkulär affärsmodell; Möbelbranschen; Circular Economy; Strategy; Business model; Circular Business model; Furniture industry;

  Sammanfattning : Background: The linear economy is based on the assumption that products are beingproduced, consumed, used and then disposed as waste. The industrialization was fueled bythis economy, which has shown to be highly unsustainable. LÄS MER

 2. 2. Med omvärlden som inspirationskälla : En studie i träkonstruktioner med alternativa inspirationskällor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Carl Angtoft; [2020]
  Nyckelord :möbelsnickeri; träkonstruktioner;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om konstruktioner. Studien handlar om att lyfta blicken och titta på sammansättningar på ett större plan för att hitta nya lösningar på gamla problem.  Jag har i min studie låtit mig inspireras av material och konstruktioner som ligger långt ifrån träindustrin och materialet trä. LÄS MER

 3. 3. Digitalt och fysiskt? En studie om hur digitala kanaler kan kombineras med fysiska butiker inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Majda Zejnilovic; [2020]
  Nyckelord :Digital channels; digitalization; digital capabilities; physical channels; showrooms;

  Sammanfattning : I samband med att e-handeln på bara några få år ökat är teknologin ett verktyg för företag att växa. Följande studie undersöker därmed hur företag inom möbelbranschen knyter an sina digitala kanaler med fysiska butiker och ifall de använder sig av digital capabilities. LÄS MER

 4. 4. Integration av cirkulära möbelflöden i produktutvecklingsprocessen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LINN THUREBORN; SANDY MADJID; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; Circular furniture flow; Product development; Design principles; Circular Concepts; cirkulär ekonomi; cirkulära möbelflöden; produktutveckling; designprinciper; cirkulära koncept;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har Cirkulär Ekonomi (CE) fått genomslag på marknaden och i samhället. Tidigare har linjära modeller varit framgångsrika inom olika industrier. En linjär modell har lett till att mycket av det material som används dagligen håller på att ta slut. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning för hållbarhet -En fallstudie av ett företag inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mawara Maqsood; Vlora Turjaka; [2019-02-19]
  Nyckelord :Management control; Management control systems; Sustainability; Balanced scorecard; Sustainable balanced scorecard; Integration.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsproblem har på senare tid blivit mer uppmärksammat vilket har lett till att företag fått ökade krav på sig och fått ta ett större ansvar för hållbarhet. Särskilt tillverkningsindustrin har fått en ökad press på grund av industrins stora påverkan på miljön. LÄS MER