Sökning: "Mödrar"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade ordet Mödrar.

 1. 1. Uppgång eller nedgång? : Preventivlagens påverkan på nativiteten och utomäktenskapliga barn i Mörbylånga socken och Kalmar stad.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hampus Larsson; [2022]
  Nyckelord :Demografi; födelsetal; utomäktenskapligt födda; stad; landsbygd; preventivmedel; ogifta mödrar;

  Sammanfattning : This study examines the birth rates and the proportion of illegitimate births in Mörbylånga parish and Kalmar town before and during the period of the Contraceptive Act. The purpose of the study is to investigate what effect the Contraceptive Act may have had on birth rates and illegitimate births in the above-mentioned areas. LÄS MER

 2. 2. En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Casandra Rosqvist Johansson; Jessika Pedersen; [2021-03-30]
  Nyckelord :lesbiskt föräldraskap; icke bärande modern; heteronorm; moderskapsnorm; kärnfamiljsideal; föräldrablivande; moderskapsidentitet; HBTQ;

  Sammanfattning : Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Berättelserna om den stora barnförflyttningen - en narrativ analys av de finska krigsbarnens plats i den svenska historiekulturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Jonatan Lenander; [2021]
  Nyckelord :krigsbarn; berättelseanalys; historiekultur; dagstidningar; Den bästa av mödrar; film; vinterkriget; fortsättningskriget; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under det finska vinterkriget och fortsättningskriget skickades runt 70 000 finska barn till Sverige i ett försök att rädda dem undan krig och svält. Denna barnförflyttning anses vara världshistoriens största. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas ensamstående mödrars mentala hälsa utifrån deras ekonomiska utsatthet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Single mothers; Mental health; Economic vulnerability; Single parenting; Sweden; Ensamstående mödrar; Psykisk hälsa; Ekonomisk utsatthet; Ensamstående föräldraskap; Sverige;

  Sammanfattning : Introduktion: Ensamstående mödrars ekonomiska utsatthet utgör en riskfaktor för gruppens psykiska välmående. Ett problem som är känt sedan tidigare men som fortfarande är aktuellt än idag. Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att undersöka hur ensamstående mödrar påverkas mentaltav sin ekonomiska utsatthet. LÄS MER

 5. 5. Att vänta barn: relationstillfredsställelse, självförmåga och förväntningars påverkan på depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Wennerholm; Nellie Ahlfors; [2021]
  Nyckelord :prenatal period; anxiety; depression; depressive equivalents; relationship satisfaction; self-efficacy; expectations; parenthood; pregnancy; third trimester; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. LÄS MER