Sökning: "Mödravård"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Mödravård.

 1. 1. Att fråga om våldsutsatthet? : En kvalitativ studie om mödravårdspersonalens erfarenheter av att fråga om våldsutsatthet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Diana Habtemikael; Jenny Grip; [2018]
  Nyckelord :Våldsutsatthet; mödravård; våld mot gravida;

  Sammanfattning : I dagens Sverige lever ett flertal kvinnor i förhållanden med män som utsätter dem för våld (BRÅ, 2002). Studiens syfte är att förse läsaren med en inblick i mödravårdens arbete gällande våldsutsatthet, vilket tillgodoses genom att ta del av personalens erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Träningsprogram för nyblivna mödrar: styrkeökning och upplevelser av en fyra veckors träningsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Louise Sagelind; Anna Lindgren; [2018]
  Nyckelord :fysioterapi; mödravård; postpartum; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Kvinnans kropp genomgår stora förändringar under en graviditet som till viss del kvarstår postpartum. Under denna period sker en fysiologisk återuppbyggnad av muskulatur och stödjevävnad och träning bör påbörjas så snart som möjligt efter förlossning. LÄS MER

 3. 3. Det rosa molnet som blev svart : en litteraturöversikt om biologiska och psykosociala faktorer som påverkar risken för att utveckla postpartum depression

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Barthelson; [2017]
  Nyckelord :Postpartum depression; Risk factor; Woman; Support; Postpartum depression; Riskfaktorer; Kvinna; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 nyblivna mödrar av postpartum depression (PPD) varje år. Att bli förälder är någonting som förknippas med en glädjefylld händelse men denna bild kan ibland stå i stark kontrast till verkligheten. LÄS MER

 4. 4. Amningshjälpen i Skellefteå : En redogörelse över föreningens aktiviteter och relationer till mödravården 1975-1983

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mathilda Myrtler; [2017]
  Nyckelord :Amning; Barnmorska; Amningshjälpen; Skellefteå; Mödravård; Kvinnoorganisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av kontinuerligbarnmorskeledd vård. Från tidig graviditet tillnybliven förälder - en Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Blomgren; [2017]
  Nyckelord :Birth; continuous midwifery-led care; experience; pregnancy; postpartum; Förlossning; graviditet; kontinuerlig barnmorskeledd vård; postpartum; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontinuerlig barnmorskeledd vård är ett begrepp som bygger på antagandet att kvinnor som vårdas av en och samma barnmorska under graviditet, förlossning- och postpartumvård känner sig delaktig i vården och upplever en känsla av tillfredsställelse och personlig kontroll. Syfte: Syftet var att beskriva kunskapsläget kring kvinnors upplevelser av kontinuerlig barnmorskeledd vård, från tidig graviditet till nybliven förälder. LÄS MER