Sökning: "Möja"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Möja.

 1. 1. Vattentillgång, vattenanvändning och inställning till återanvändning av renat avloppsvatten på en ö i skärgården – en fallstudie om Möja

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Signe Adelsköld; Sheryl Ilao Åström; [2019]
  Nyckelord :circular water use; drinking water; sewage treatment; sustainability; Möja; cirkulär vattenanvändning; dricksvattenförsörjning; avloppshantering; hållbarhet; Möja;

  Sammanfattning : Befintliga klimatscenarier visar att vi i framtiden kommer att få längre torrperioder och intensivare nederbörd, vilket ökar sårbarheten i våra system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Öar är känsliga för kommande klimatförändringar då de har små vattentillgångar och sällan har kommunal vattenförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Ett steg i rätt riktning : digitalisering som en utvecklingsstrategi för en ö i yttre skärgården

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sanna Sulander; [2017]
  Nyckelord :digitalisering; fiberbaserat bredband; platskänsla; hopp; flexibilitet; kultur; tradition;

  Sammanfattning : På vilket sätt kan digitaliseringen vara en utvecklingsstrategi för en ö i yttre skärgården? Det är just denna övergripande fråga som står i fokus i denna kandidatuppsats inom ämnet landsbygdsutveckling. Syftet är att undersöka vilken betydelse utbyggnationen av det fiberbaserade bredbandet kan ha för en ö i yttre skärgården. LÄS MER

 3. 3. Förhandling vid krissituation : Vad varje polisman bör veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Roger Nilsson; Anders Söderlind; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Modern förhandlingsteknik arbetades fram av FBI och Scotland Yard efter den dramatiska gisslansituationen i München 1976. Svensk polis utbildade förhandlare som kallades in vid mycket extrema situationer såsom flygplanskapningar. LÄS MER