Sökning: "Möjliggörare"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Möjliggörare.

 1. 1. Organisatorisk Resiliens i kris - en uppsats om tillitens roll för organisatorisk styrka och motståndskraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindgren Mellberg; Pierre Torwald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Organisatorisk resiliens; Organisering; Sensemaking; Handlingsnät; Värderingar; Kris; Konstruktivistiskt;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att på ett beskrivande sätt utveckla förståelsen kring begreppet organisatorisk resiliens samt att se på hur kriser påverkar organisationers och människors förståelse och handlande. Nio olika personer på lika många organisationer har intervjuats för insamlandet av det empiriska materialet för att analysera frågan; Hur skapas organisatoriskresiliens i kristid genom den organisering som sker? Resultatet av denna fallstudie visar på att ett brett spektra av handlingar i kombination med de sociala relationerna människor emellan påverkar byggandet av den organisatoriska resiliensen. LÄS MER

 2. 2. Agile Hardware Prototyping : A case study on agility and prototype workshops,obstacles and enablers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Albin Göransson; Felicia Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Agile Hardware Prototyping; Agile Hardware Development; Hardware Prototyping; Prototype Workshop; Agilt Hårdvaruprototypande; Agil Hårdvaruutveckling; Hårdvaruprototyper; Prototypverkstad;

  Sammanfattning : Agile is on the rise. The popular software development practice is making its way over to hardware development and companies are adopting it to reap the benefits. This phenomenon has been investigated to some degree and many companies are still trying to figure out if it is a useful way of working for them or not. LÄS MER

 3. 3. How to Redesign an Atlas Copco Industry Tool for a Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hanna Magnusson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Atlas Copco BLM, a competence centre for quality assurance tightening solutions, was the client of this master thesis project. This project focused on circular economy and how to improve the design of their STRwrench. This was done by utilizing existing knowledge and tools about circular economy, materials, and service design. LÄS MER

 4. 4. En omställning mot strömmen – Hur transportföretags affärsmodeller påverkas vid en elektrifiering av den tunga svenska lastbilsflottan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Max Granvik; Philip Magnusson; [2022]
  Nyckelord :elektriska transporter; elektriska lastbilar; transportörer; affärsmodell; barriärer; möjliggörare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utsläppen från transportsektorn står för en betydande del av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Fram till år 2030 vill regeringen att växthusgaserna från transportsektorn ska ha minskat med 70 procent utifrån år 2010s nivåer. Därtill vill man år 2045 att Sverige har nettonollutsläpp. LÄS MER

 5. 5. Blockchain-enabled servitization : How blockchain could generate business value for mobility providers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Adam Wengrud; Johan Waara; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Digitalization; Servitization; Mobility; Value-creating mechanisms;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to develop a conceptual understanding of how blockchain could serve as an enabler for servitization in the automotive industry. In doing so, we are studying what value-creating mechanisms that are associated with blockchain and how mobility providers could apply these to drive business value, while also considering prerequisites in the ecosystem. LÄS MER