Sökning: "Möjligheter"

Visar resultat 1 - 5 av 18679 uppsatser innehållade ordet Möjligheter.

 1. 1. Lärande på arbetsplatsen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Qasin Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :Formellt lärande; informellt lärande; lärande på arbetsplats; kompetensutveckling; färdighet; sociokulturellt perspektiv.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the importance of learning in the workplace and what employees believe is key to master so that they can improve their skills. This will improve our understanding of the workplace´s learning process and as a result, enhance its efficiency. LÄS MER

 2. 2. Välkommen hit, välkommen hem : En kvalitativ studie om lärares uppfattning omintroduktionsprocessen på en svensk utlandsskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jesper Davidsson; [2023]
  Nyckelord :introduktion; onboarding; lärare; utlandsrekrytering;

  Sammanfattning : Världen har de senaste decennierna blivit alltmer globaliserad, och både arbetsgivare och arbetstagare kan på grund av detta söka sig utanför sina landsgränser när det gäller att hitta ett passande jobb. Forskning har beskrivit hur viktig introduktionsprocessen är för att en nyanställd på ett effektivt sätt ska bli en produktiv del av verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Frame Factory : En studie över ramfaktorer inom musikproduktionsundervisning på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sigge Vestman; [2023]
  Nyckelord :Musikproduktion; Ramfaktorteori; Kvalitativ intervju; Läroplan;

  Sammanfattning : Denna studie söker att identifiera styrande ramfaktorer inom undervisning av kurserna Musikproduktion 1 och 2 på gymnasienivå, samt att undersöka verksamma lärares förhållningsätt till dessa. Studien använder sig av ramfaktorteori och semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare inom musikproduktion. LÄS MER

 4. 4. Big data - en oumbärlig resurs? Den konkurrensrättsliga principen om nödvändiga nyttigheter och Digital Markets Act i relation till big data i den digitala sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wojciech Góralczyk; [2023]
  Nyckelord :nödvändiga nyttigheter; principen om nödvändiga nyttigheter; essential facilities; essential facilities doctrine; art 102 FEUF; missbruk av dominerande ställning; vägran; big data; Digital Markets Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The digital sector of the EU's single market is playing an increasingly significant role in the economy, and a new type of resource that is becoming more important within it is known as big data. Companies providing core platform services are often in control of big data, which in turn can be an indispensable input resource for other companies operating in the digital sector. LÄS MER

 5. 5. När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva-Pia Wenger; [2023]
  Nyckelord :empowerment; identitetsförhandling; invandrare; investering; service-learning; projekt; SFI; skolbarn; utbytesträffar;

  Sammanfattning : Projektet ”Världen finns här” är ett försök att skapa ömsesidigt utvecklande möten mellan studerande på SFI (Svenska för invandrare) och elever i grund- och gymnasieskolan, genom att ordna utbytesträffar där båda grupperna lär av varandra. I den här kvalitativa studien har jag undersökt hur projektet upplevs ur SFI-elevernas perspektiv, genom semistrukturerade intervjuer med fem invandrare som deltog i utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. LÄS MER