Sökning: "Mölnlycke AB"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mölnlycke AB.

 1. 1. Analys av solelinstallationer på olika fastighetstyper : En studie om möjligheter och hinder

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sanna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :photovoltaics; roofinstallations; hybrid; semitransparent; levelized cost of energy; sensitivity analysis; solceller; takinstallation; hybridpanel; semitransparent; elproduktionskostnad; känslighetsanalys;

  Sammanfattning : Generering av el med hjälp av solen står idag för en väldigt liten andel av Sveriges totala genereringav el. För att komma upp till en högre nivå krävs inte enorma solcellsparker över hela Sverige, utan tvärtom skulle det kunna gå att använda redan befintliga tak. LÄS MER

 2. 2. Marknadsstrategier som första hjälpen vid lansering av produkter till offentlig sektor i Sverige : En fallstudie om implementering av ett företagsförvärvs produkter till svensk sjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Anna Gustavsson; Carmen Lara; [2009]
  Nyckelord :marknadsstrategier; företagsförvärv; marknadsposition; positionering; konkurrens; konkurrensfördelar; sjukhus; sterilcentraler;

  Sammanfattning :    Syfte: Beskriva vilka förutsättningar det finns för ett svenskt företag, som genom sitt utländska förvärv vill lansera en produktlinje till kunder inom den offentliga sektorn i Sverige. Därefter analyserar vi positionering och konkurrens, för att rekommendera effektiva marknadsstrategier. LÄS MER

 3. 3. Från Japanskit till Framgångssaga : En studie om kaizen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Anja Thörnell; Maria Widén; [2009]
  Nyckelord :Japan; kaizen;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld ökar konkurrensen då fler företag ska tävla om de kunder som efterfrågar de produkter som erbjuds. Den ökande globaliseringen medför dock inte enbart negativa effekter för företag. En ny möjlighet ges till att lära sig av andra mer framgångsrika företag och ta del av vad som utmärker dem. LÄS MER

 4. 4. Implementeringen av ERP-systemet SAP R/3 : En komparativ fallstudie av Posten AB och Mölnlycke Health Care

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Olsson; Robert Petrini; [2006]
  Nyckelord :Standardsystem; ERP; SAP R3; implementering; process; funktion; organisationsanpassning; strategi; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Implementeringen av ett ERP-system ses inte längre som en ren informations¬teknisk angelägenhet utan en förändring som påverkar hela verksamheten. En implementering, ur vårt perspektiv, är en införandeprocess som har sin början i organisationens motiv till en implementering, valet av system och val av leverantör. LÄS MER

 5. 5. Deciding a Distribution Network Design: Varying from Centralized to Decentralized Pattern - The case of Mölnlycke Health Care AB towards east European market -

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Thomas Gassin; Nouf Al-Iryani; [2005]
  Nyckelord :Network design; distribution; East Europe; health care products; gravity point; centralization; decentralization; logistics.; Business and economics;

  Sammanfattning : On May1, 2004, the EU welcomed 10 new members including among these states: Hungary and Czech Republic. Customs duties are abolished with those new countries, while trading barriers are facilitated. Mölnlycke Health Care, a Swedish company, distributes to Europe via a main warehouse in Belgium. LÄS MER