Sökning: "Mördare"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Mördare.

 1. 1. Skräckinjagande monster eller oskuldsfullt barn? : Gränsöverskridande våld i John Ajvide Lindqvists Lilla stjärna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linn Karlsson; [2020]
  Nyckelord :ondskefulla barn; rape-and-revenge; skräcklitteratur; Lilla stjärna; John Ajvide Lindqvist; identifikations objekt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar John Ajvide Lindqvists roman Lilla stjärna (2010). Uppsatsens syfte är att undersöka och utreda hur dess huvudkaraktärer Theres och Teresa samt de andra unga flickorna i romanen gestaltas som identifikations objekt för läsaren samtidigt som de är våldsamma och väcker avsky. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta en mördare - man eller kvinna : En kvalitativ textanalys av hur en manlig och en kvinnlig mördare gestaltas i media

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Christopher Blanck; Fahir Pepelar; [2020]
  Nyckelord :Genus; gestaltning; gärningspersoner; kvinnliga mördare; manliga mördare; media;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka medias gestaltning av hur en manlig respektive en kvinnlig gärningsperson skiljer sig. Studien har studerat ett styckmord 2014 och en dödsmisshandel 2016. Frågeställningarna behandlar både hur medierna gestaltar gärningspersonerna, samt hur gestaltningen skiljer sig mellan tidningarna. LÄS MER

 3. 3. Vem är en mördare? : En jämförande studie av Aftonbladets porträttering av mördande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Julia Emanuelsson; Linnéa Hyensjö; [2020]
  Nyckelord :Agenda-setting; Gender studies; parenthood; murder; infanticide; Dagordning; genusvetenskap; föräldraskap; mord; barnadråp;

  Sammanfattning : With a qualitative text analysis, we have studied how media portrays a mother and a father who have murdered their child and if, and how, this portraiture differs. This is a study based on 32 articles from the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet. LÄS MER

 4. 4. Helt vanlig tjej eller manipulativ och häxlik? : En kritisk diskurspsykologisk analys av hur kvinnliga mördare representeras i kvällspressen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viviane Lundahl; [2020]
  Nyckelord :kvinnliga mördare; media; kritisk diskurspsykologi; representation;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur gärningspersonerna i fallen Arbogakvinnan och Styckmordet i Askersund representerats i svensk kvällspress. Syftet med uppsatsen är att med en kritiskt diskurspsykologisk ansats studera hur de kvinnliga mördarna representerades i brottsrapporteringen av fallen under de första sex månaderna efter att brotten begåtts. LÄS MER

 5. 5. När kärlek övergår i mord : En kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladets och Expressens rapportering om kvinnor som blev mördade i nära relation år 2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lin Andersson; [2020]
  Nyckelord :mord; kvinna; i nära relation; skuldbeläggning; mördare; offer; journalistik; idealt offer;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar hur Aftonbladet och Expressen rapporterar om kvinnor som blir mördade i nära relation. Studien jämför tidningarnas rapportering under året 2018. Det aktuella året blev 22 kvinnor mördade av sin nuvarande eller före detta partner i Sverige. LÄS MER