Sökning: "M A-försäkring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden M A-försäkring.

 1. 1. Försäkring av företagsförvärv : En granskning av M&A-försäkringen och dess relation till ansvarsbegränsningar i förvärvsavtalet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hannes Nyman; [2017]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions Insurance; M A; M A Insurance; RW I Insurance; W I Insurance; W I; representation warranty and indemnity insurance; R W-insurance; insurance; M A; M A-försäkring; företagsförvärv; försäkring; ansvarsbegränsningar; garantier; garanti; försäkrat intresse; W I-försäkring; försäkringsrätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen presenteras en utförlig granskning av W&I-försäkring, mer känd under samlingsnamnet M&A-försäkring, och analys av försäkringens relation till ansvarsbegränsningar i det underliggande förvärvsavtalet. Syftet med försäkringen är att erbjuda ett fördelaktigt försäkringsalternativ till traditionella metoder för att ställa säkerhet för lämnande garantier i ett förvärvsavtal. LÄS MER

 2. 2. Hävningsrätt till följd av avtalsbrott vid aktiebolagsförvärv : I ljuset av M&A försäkring

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Tanja Nyholm; [2016]
  Nyckelord :Hävningsrätt Avtalsbrott Aktiebolagsförväv M A-försäkring;

  Sammanfattning : Frågan om parternas hävningsrätt vid aktiebolagsförvärv behandlas sparsamt i den svenska rättsvetenskapliga litteraturen. Den allmängiltiga uppfattningen är att parterna vid aktiebolagsförvärv själva bör reglera hävningsrätten i aktieöverlåtelseavtalet, eftersom de dispositiva lagregler som står till parternas förfogande består av 1990 års köplag (1990:931), vars tillämpning i regel anses illa lämplig vid aktiebolagsförvärv. LÄS MER