Sökning: "M A"

Visar resultat 1 - 5 av 5782 uppsatser innehållade orden M A.

 1. 1. Bot or Human: Identifying Bot­Generated Clicks Using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FILIP BORG; AXEL BROBECK; SAGA KORTESAARI; NERMIN SKENDEROVIC; ARVID SUNDBOM; CHARLES SUNDSTRÖM; [2021-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “I’m not a robot” is a common CAPTCHA (Completely Automated PublicTuring test to tell Computers and Humans Apart) often shown today uponentering websites. The purpose behind the challenge is to distinguish hu mans from robots, or bots. However, the user experience becomes somewhatintrusive and is not always viable for many websites. LÄS MER

 2. 2. “THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY” The Ethnographic Content Analysis of the Negative Political Ads in the Post-Soviet Hybrid Democracy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tamar Samkharadze; [2021-09-13]
  Nyckelord :Negative Campaigning; Attack ads; Post-Soviet; Hybrid democracy; Personalization of Politics; Ethnographic Content Analysis;

  Sammanfattning : Research in field negative campaigning has demonstrated an anglophone nature. Little is known about strategies of negativity beyond American and the Western European scope. LÄS MER

 3. 3. Jag är ingen del av samhället, jag är bara ett problem för samhället: en kvalitativ intervjustudie med patienter inom LARO.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hagsgård; [2021-08-30]
  Nyckelord :Normalitet; LARO; stigma; utanförskap; substitutionsbehandling; skademinimering; medikalisering; beroende; missbruk;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur vissa patienter inom substitutionsbehandling beskriver att de upplever och hanterar normalitet samt hur de beskriver att de förhåller sig till de implicita och explicita krav som ställs på dem inom behandlingen och hur dessa påverkar dem.För att samla in data har sex stycken kvalitativa intervjuer gjorts med patienter inom LARO. LÄS MER

 4. 4. EDUCATION FOR ROHINGYA DISPLACED CHILDREN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :H M Moniruzzaman; [2021-08-16]
  Nyckelord :Rohingya Refugee; Refugee Education in Emergencies; Temporary Learning Centre; Challenges and Potentials;

  Sammanfattning : Aim:As a legacy of forcible displacement from Myanmar, the ethnic Rohingya refugee children struggle for formal education in the world’s largest refugee camps (unregistered) in Cox’s Bazar, Bangladesh. Therefore, the study aims to explore the current education practices and the contexts of providing informal education in Temporary Learning Centre (TLCs) to the displaced Rohingya children by NGO-lead education sectors in Bangladeshi refugee camps. LÄS MER

 5. 5. The post-acquisition process: A broad perspective on the integration process of newly acquired subsidiaries - A case study of the Swedish car company Bilia AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jon Karlsson; Johan Nikolai; [2021-08-13]
  Nyckelord :Post-acquisition process; Integration; M As; Synergy realization;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER