Sökning: "M-hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet M-hälsa.

 1. 1. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 2. 2. M-hälsa vid hypertoni : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Benhabara; Saidi Mozard; [2023]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Högt blodtryck; Egenvård; Digitala Verktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av världens stora folkhälsosjukdomar är hypertoni, vilket är en riskfaktor för andra hjärt- och kärlsjukdomar. Behandling mot hypertoni är blodtrycksmedicin och livsstilsförändringar. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter vid tillämpning av m-hälsa och digital hälsoteknik bland personer med diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Avishan Abdollahzadeh; Andreas Sangarnegar; [2022]
  Nyckelord :digital technologies; mHealth; Telehealth; Type 2 diabetes; Patient experience; Diabetes typ 2; Digital teknik; M-hälsa; Patient erfarenhet; Telehälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom samt ett globalt folkhälsoproblem. Hälso-och sjukvården i många länder strävar efter att minska diabetesrelaterade komplikationer. Patientens egenvård och självhantering av diabetes typ 2 har en betydande roll i behandlingsförloppet. LÄS MER

 4. 4. Spelifiering i m-hälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jakob Doyon; Johan Efvergren; [2022]
  Nyckelord :Spelifiering; m-hälsa; e-hälsa; belöningar; gamification; m-health; e-health; användarupplevelse; UX; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med en djupare förståelse kring hur användarupplevelsen av spelifierade m-hälsoapplikationer för kroniskt sjuka påverkas av icke-monetära belöningar. För att kunna göra detta har centrala områden gällande m-hälsa, spelifiering, spelelementet icke-monetära belöningar och användarupplevelse behandlats. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och utvärdering av en applikation för patienter med luftburen allergi och dess påverkan för läkares arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Viktor Werngren; Gustav Hultgren; [2021]
  Nyckelord :E-hälsa; M-hälsa; luftburen allergi; effektivisering;

  Sammanfattning : The use of e- and m-health tools has increased more and more in the health care sector and the digital tools are seen as a cost-effective use of communication for health-related areas. Even today, many people do not receive treatment for their allergies as they are not aware of their condition and it can lead to deteriorating quality of life that affects important factors in life. LÄS MER