Sökning: "MAC"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet MAC.

 1. 1. Effects of a MAC Intervention on Performance and Well-being in Martial Arts Competitors

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paul Robinson; Magnus Cedenblad; [2020]
  Nyckelord :anxiety; experiential avoidance; martial arts; Mindfulness-Acceptance-Commitment; MAC; performance enhancement; sports mindfulness; sports performance; ångest; experientiellt undvikande; idrottsspecifik mindfulness; idrottsprestation; kampsport; MAC; Mindfulness-Acceptance-Commitment; prestationsförbättring;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the effectiveness of the Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) approach for a group of competitive martial artists (n=22) compared to a passive control group of competitive martial artists (n=21) on levels of sporting performance, sports mindfulness, experiential avoidance and sport anxiety. Participants were allocated to groups based on the ability to attend the MAC training modules, held either in Gothenburg or Stockholm and participants performed self-ratings based on a survey completed pre- and post-intervention. LÄS MER

 2. 2. Magnetic Activated Carbon Production from Lignin and Ferrous Salts : Process Modification for Enhanced Phosphate Adsorption from Aqueous Solutions

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Zhaoran Zheng; [2020]
  Nyckelord :Magnetic bio-activated carbon; phosphate adsorption; lignin; steam activation.; Magnetiskt bioaktiverat kol; fosfatadsorption; lignin; ångaktivering;

  Sammanfattning : The treatment and control of superfluous aqueous phosphate is a critical task in environmental management. Magnetic bio-activated carbon is a good adsorbent for physical adsorption methods with several environmental and economic advantages. LÄS MER

 3. 3. Budgivarens bundenhet vid takeovererbjudanden - en studie av Aktiemarknadsnämndens uttalanden om fullföljandevillkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andrea Sedvall; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; förmögenhetsrätt; aktiemarknadsrätt; takeoverreglerna; Aktiemarknadsnämnden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av takeoverreglernas mest centrala bestämmelser är att budgivaren blir bunden av det lämnade erbjudandet. Budgivaren tillåts dock att uppställa fullföljandevillkor, som i vissa situationer kan användas för att återkalla takeovererbjudandet. Det finns formella krav på fullföljandevillkors utformning, men inga materiella begränsningar. LÄS MER

 4. 4. UTVECKLING AV KOMBINERAD DATAKOMMUNIKATION OCH TWO WAY RANGING FÖR IEEE 802.15.4 ULTRAWIDEBANDSYSTEM

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Antti Westermark; David Pantzar; [2019]
  Nyckelord :ultrawideband; UWB; IEEE 802.15.4; two way ranging; trådlös; kommunikation; dataöverföring; lokalisering; positionering;

  Sammanfattning : Trådlös kommunikation mellan noder sker genom att skicka data över det trådlösa mediet, för att få kommunikationen att samspela har flertalet standarder utvecklats. En av dessa standarder är 802.15.4 med UWB PHY vars utformning är av en sådan karaktär att signalöverföringen blir störningstålig och osynlig för andra standarder. LÄS MER

 5. 5. Going Forward by Looking Back : How returning to traditional peace-making can increase legitimacy through the peace-making process

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Sandra Fors Magnström; [2019]
  Nyckelord :Traditional peace-making; Somalia;

  Sammanfattning : Liberal peace-making may not always be the best way to ensure peace in conflicting societies. Academia have always tended to only look to Western peace-making processes which have made policy limited in the cultural understanding of societies way of functioning, trying to implement what may work in "Western" but not necessarily the host countries' context. LÄS MER