Sökning: "MAC"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet MAC.

 1. 1. Handling of Intra-UE Uplink Overlapping Grants for Heterogeneous Traffic in 5G Wireless Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jiacheng Zheng; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 5G system is considered as a wireless communication platform that could supporta variety of scenarios including industrial Internet of Things (IoT). Severalchallenges are to be addressed in order for 5G New Radio (NR) to enableindustrial automation, such as efficient multiplexing among heterogeneous industrialtraffic types. LÄS MER

 2. 2. Effects of a MAC Intervention on Performance and Well-being in Martial Arts Competitors

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paul Robinson; Magnus Cedenblad; [2020]
  Nyckelord :anxiety; experiential avoidance; martial arts; Mindfulness-Acceptance-Commitment; MAC; performance enhancement; sports mindfulness; sports performance; ångest; experientiellt undvikande; idrottsspecifik mindfulness; idrottsprestation; kampsport; MAC; Mindfulness-Acceptance-Commitment; prestationsförbättring;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the effectiveness of the Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) approach for a group of competitive martial artists (n=22) compared to a passive control group of competitive martial artists (n=21) on levels of sporting performance, sports mindfulness, experiential avoidance and sport anxiety. Participants were allocated to groups based on the ability to attend the MAC training modules, held either in Gothenburg or Stockholm and participants performed self-ratings based on a survey completed pre- and post-intervention. LÄS MER

 3. 3. Jämställda mått i köket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Hector Solar; Phuong Mac; [2020]
  Nyckelord :ergonomics; gender dimensions; kitchen planning; kitchen dimensions; kitchen design; kitchen counter and cupboards and standard dimensions; ergonomi; jämställda mått; köksplanering; köksmått; köksutformning; köksbänk och överskåp och standardmått.;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka behovet av att se över köksbänkars- och överskåps standardmått. De standardmått som finns idag är baserade på forskning som genomfördes på endast kvinnor som köksbrukare år 1948 av Hemmets forskningsinstitut. LÄS MER

 4. 4. Säkerhet i smarta hem : En litteraturanalys på protokollsäkerhet för det smarta hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Axel Lindorin; [2020]
  Nyckelord :Internet of things; IoT; Protocol; smart home; security; Internet of things; IoT; protokoll; smarta hem; säkerhet;

  Sammanfattning : Denna undersökning har granskat det problem som uppstår i samband med den snabba utvecklingen utav Internet of Things där de lågenergienheter saknar kraft för att utföra avancerade säkerhetslösningar. På grund av den låga säkerheten och växande användningsområdet så har Internet of Things enheterna blivit ett lockande mål för eventuella attacker. LÄS MER

 5. 5. Magnetic Activated Carbon Production from Lignin and Ferrous Salts : Process Modification for Enhanced Phosphate Adsorption from Aqueous Solutions

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Zhaoran Zheng; [2020]
  Nyckelord :Magnetic bio-activated carbon; phosphate adsorption; lignin; steam activation.; Magnetiskt bioaktiverat kol; fosfatadsorption; lignin; ångaktivering;

  Sammanfattning : The treatment and control of superfluous aqueous phosphate is a critical task in environmental management. Magnetic bio-activated carbon is a good adsorbent for physical adsorption methods with several environmental and economic advantages. LÄS MER