Sökning: "MAGNUS BORGSTRÖM"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden MAGNUS BORGSTRÖM.

 1. 1. Organisatoriskt lärande ur kundens synvinkel- en fallstudie om Swedbank

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Silfver; Anna Troedsson; Magnus Borgström; [2009]
  Nyckelord :Socialkonstruktivism; interaktion; organisatoriskt lärande; nöjdhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom ett socialkonstruktivistiskt synsätt öka förståelsen för hur kunderna uppfattar Swedbanks försök att lära sig av sina kunder. Vi har valt att fokusera på hur interaktionen med kunderna, kundernas förväntan samt nöjdhet påverkar lärandet i organisationen. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur väl de större revisionsbyråerna uppfyller lagstiftarens krav på en oberoende revision.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Håkansson; Magnus Borgström; [2008]
  Nyckelord :Oberoende; professionalism; intern kontroll; reglering; kommersialism; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur väl de stora revisionsbyråerna säkerställer oberoendet. Vi fokuserar på huruvida oberoendeproblemen orsakas av bristande byråorganisation eller om de främst beror på otillräcklig professionalism. Vi har valt en kvalitativ ansats med ett induktivt angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. Hur kan affärssystemets potential utnyttjas i klädbranschen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Hallerby; Martin Borgström; Maria Eriksson; Benny Karlsson; [2004]
  Nyckelord :affärssystem; klädbranschen; detaljhandel; branschanalys; Intentia; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur kan affärssystemets potential utnyttjas i klädbranschen? – en studie av svenska klädföretag Seminariedatum: 16 januari 2004 Ämne/kurs: FEK 581 Kandidatseminarium, 10p Författare: Martin Borgström, Maria Eriksson, Henrik Hallerby och Benny Karlsson Handledare: Per Magnus Andersson och Hans Månsson Företag: Intentia, Dressmann, H&M, KappAhl, Lindex och MQ Nyckelord: Affärssystem, klädbranschen, detaljhandel, branschanalys, affärsprocesser Syfte: Att undersöka hur affärssystemen i svenska klädesbranschen utnyttjas i dagsläget, samt diskutera hur den bättre kan utformas för denna bransch i framtiden. Metod: Fem fallstudier hos användare av affärssystem inom klädbranschen samt diskussion med en leverantör av affärssystem. LÄS MER