Sökning: "MAGNUS HÄGG"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden MAGNUS HÄGG.

 1. 1. Controlling a robotic arm using linux

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Magnus Hägg; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Användarmedverkan - en kritisk framgångsfaktor för ERP?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Magnus Hägg; [2005]
  Nyckelord :användarmedverkan; ERP; IS; införandeprojekt och participativ design.; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar huruvida användarmedverkan kan ses som en kritisk framgångsfaktor i införandet av ett ERP-system. ERP-system kan sägas vara en vidareutveckling av Informationssystem (IS) och i tidigare avhandlingar och uppsatser har det framgått att användarmedverkan är en kritisk framgångsfaktor vid införandet av olika IS. LÄS MER