Sökning: "MARCUS ENGBERG"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden MARCUS ENGBERG.

 1. 1. SUSTAINABILITY LEADERSHIP IN MANUFACTURING INDUSTRY. How to practice sustainable leadership to improve employee well-being

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :MARCUS ENGBERG; KRISTINA IDERMARK; [2020-02-13]
  Nyckelord :social sustainability; sustainability leadership; leadership; employee well-being; stress; manufacturing;

  Sammanfattning : This thesis recognizes the challenge for leaders to practice social sustainability for employeesin manufacturing industry. Herein, there is an apparent need to support leaders in regards to these practices. LÄS MER

 2. 2. Reporäntans effekt på aktiekursen : - har skuldsättningsgrad någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Engberg; Wibom Marcus; [2019]
  Nyckelord :Reporänta; skuldsättningsgrad; abnormal avkastning; eventstudie; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : Reporäntan är något som påverkar alla. Mycket forskning har gjorts på den amerikanska marknaden kring reporäntans effekt på aktiekursen, med varierande resultat. Syftet med studien är att undersöka om tillkännagivandet av en förändrad reporänta leder till olika abnormal avkastning beroende på skuldsättningsgrad. LÄS MER

 3. 3. Havets svarta guld : En beskrivande sensorisk analys av sex olika sorters ägg från acipenseridae

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Marcus Engberg; Eric Jangland; [2018]
  Nyckelord :kaviar; störarter; sensorik; beskrivande profiler; liking; Just-About-Right; CATA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. How to develop an administration tool to fit first-time user who lack expertise knowledge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Samir Chaabi; Marcus Engberg; [2013]
  Nyckelord :user-interface; design; prototype; administration tool; ikea; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to develop an administration tool that will be used by a helpdesk in IKEA IT. The helpdesk members have a lot of responsibilities and have to perform various tasks on a daily basis, thus the goal is to develop an administration tool that has an interface which allows a helpdesk member to perform basic tasks without needing any prior education or experience of the tool. LÄS MER