Sökning: "MARIA ARVIDSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden MARIA ARVIDSSON.

 1. 1. Att växa upp på rätt eller fel sida av stan : En jämförelse mellan män som växt upp i socialt och icke-socialt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Antonio Peralta; Anton Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Deprived neighbourhoods; non-deprived neighbourhood; masculinity; School; Role model; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Anton Bengtsson and Antonio Peralta Title: To grow up on the right or the wrong side of town: A comparative study between men that have grown up in deprived and non-deprived neighbourhoods. [Translated title] Supervisor: Maria Bangura Arvidsson The aim of this paper is to highlight how masculinity can be different in different circumstances. LÄS MER

 2. 2. Barns inflytande som en förskoledidaktisk angelägenhet : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares möjliggörande av barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Barns inflytande; didaktiska principer; didaktiska triangeln; demokratifostran;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärares syn på barns inflytande i förskolans verksamhet utifrån ett didaktiskt perspektiv. Hur de resonerar kring barns inflytande både som en rättighetsfråga och som en del i demokratiuppdraget. LÄS MER

 3. 3. Ett inkluderat litteratursamtal : En studie med andraspråkselever i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Gardstig; Danny Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Literature discussion; second language learners; scaffolding; include; Litteratursamtal; andraspråkselever; stöttning; inkludering;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka på vilka sätt lärare arbetar med litteratursamtal där det både finns elever med svenska som förstaspråk och som andraspråk. Studiens fokus är på lärares planering av litteratursamtalet och tankar om vad som är mer eller mindre framgångsrikt för andraspråkselever. LÄS MER

 4. 4. Recipes for Sustainability Success: Serving Seven Strategic Solutions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Hanna Angel; Giulia Ardito; Karolina Arvidsson Kvissberg; Margot Brahmi; Diego Cattolica; María Gabriela Cordero Vasquez; Lorraine Guerin; Frida Hansson; David Helsing; Tristan Hess; Taein Jung; Maria Amosa Diamara Jäppinen; Nikki Kelderman; Qintong Liu; Dominika MacHek; Banne Matutu; Andreea Miu; Joshua Newton; Ana Cristina Nieto Enrigue; Indra Jeeva Kumari Palugaswewa; Michael Port; Angelica Rivera Diaz; Corey Stewart; Simo Sulkakoski; Michael Toulch; Niklas Wehner; Julia Winslow; Alexandra Wu; [2018]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förändringens Föreställningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Maria Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Adaptive reuse; old buildings; addition; architecture; new use; tillägg till befintliga byggnader; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This master thesis discusses the opinions of different people regarding new additions to present historic settings. The thesis´ starting-point is that additions and alterations have to be made; the question is how these additions can be made in a way that shows full respect of the old building and, at the same time, adds something new. LÄS MER