Sökning: "MARIE BJÖRKLUND"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden MARIE BJÖRKLUND.

 1. 1. Det rättsliga skyddet för företagshemligheter : En avvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marie Björklund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En för alla - alla för en : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser om samverkan med skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ulrica Björklund; Marie Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; social services; school and communication.; Samverkan; socialtjänsten; skolan och kommunikation.;

  Sammanfattning : Forskning visar att samverkan mellan skola och socialtjänst är en ständig utmaning. Syftet med uppsatsen var att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av samverkan med skolan i arbetet med att tillförsäkra barn goda levnadsvillkor. LÄS MER

 3. 3. Delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv - med fokus på kommunikation och socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Berger Jenny; Marie Björklund; [2016]
  Nyckelord :Communication; employee; job satisfaction; shared leadership; social support; Arbetstillfredsställelse; delat ledarskap; kommunikation; medarbetare; socialt stöd;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine the effects of a shared leadership for the employeesperception of job satisfaction and how employees perceive the social support andcommunication from managers as part of a shared leadership.Shared leadership means that two or more managers share the role which the traditionalmanager usually holds. LÄS MER

 4. 4. Algoritmer och skriftlig huvudräkning i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Björklund; Marie Holmgren; [2016]
  Nyckelord :skriftlig huvudräkning; algoritmer; teoretiska perspektiv; matematikundervisning; Vygotskij;

  Sammanfattning : Vår inspiration till detta arbete påbörjades i en tidigare kurs när vi diskuterade vilka räknemetoder vi använder oss av vid matematiska uträkningar och utifrån detta började vi diskutera hur det såg ut i dagens skola. Diskussionen kretsade kring algoritmer och skriftlig huvudräkning eftersom det var dessa två metoder vi lärt oss och använder oss av. LÄS MER

 5. 5. El uso del subjuntivo por los estudiantes de tres universidades suecas : Los factores que influyen en el uso correcto/incorrecto del subjuntivo y los tipos de oraciones del subjuntivo más difíciles

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Marie Björklund; [2012]
  Nyckelord :subjuntivo; gramática española;

  Sammanfattning : Abstract The following study is about some of the factors that influence a correct using of the subjunctive mood and what type of clauses with subjunctive that Swedish students at university level find the hardest. The aim of this essay is to investigate some of the factors that affect the application of the subjunctive mood. LÄS MER