Sökning: "MARPOL"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet MARPOL.

 1. 1. Utredning om modifikation av skrubberanläggningen på Peter Pan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Jonas Blom; [2019]
  Nyckelord :Skrubber; SECA; MARPOL;

  Sammanfattning : AbstractSince MARPOL Annex VI took force in 1997, the limits ​​with in SECA (Sulphur EmissionControl Areas) have been stricter several times. This contributed to the vessel Peter Pan,owned by TT-Line AB, installed a scrubber in 2016. A scrubber enables the use of fuels with ahigh sulphur content and still meet the actual requirements. LÄS MER

 2. 2. Kemikalieutsläpp från tankfartyg i Östersjöregionen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Lovisa Sahlén; Rickard Jonasson; [2018]
  Nyckelord :kemikalieutsläpp; tankfartyg; sjöfart; spolvatten;

  Sammanfattning : Idag är vi beroende av de fördelar som kemikalier medför, och under de senaste femtio åren har kemikalieproduktionen ökat mer än 50 gånger. Den kemiska industrin omvandlar råmaterial såsom olja, naturgas, luft, vatten, metaller och mineraler till tusentals olika produkter som används i klädindustri, målarfärg, lampolja, rengöringsmedel, tillsatsmedel i bränsle och mycket annat. LÄS MER

 3. 3. Havet som Transportväg : En undersökning om MARPOL-Konventionens roll för transportköparna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan

  Författare :Rasmus Andersson; [2017]
  Nyckelord :MARPOL-Convention; environment; shippers; transport chooses; environmental pressures; intermodal transport; transport fees; MARPOL-Konventionen; miljö; transportköpare; transportval; miljöpåfrestningar; intermodala tansporter; transportkostnader;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ undersökning om vilken roll MARPOL-konventionen spelar för transportköpare. Vilken miljöhänsyn de tar vid val av transportör och till vilken grad de känner till MARPOL-konventionen och det arbete som besättningen ombord på fartygen utför för att leva upp till dess krav. LÄS MER

 4. 4. En analys av förmågan för raffinaderier i Västsverige att kunna leverera bunker i enlighet med Annex VI 2020 - Strategier Inför och Efter 2020

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Kris Moe Smyth; Johan Söder; [2017]
  Nyckelord :Råolja; Svavelutsläpp; Svaveldirektiv; Raffinaderi; Bunker; Lågsvavliga bränslen; Prognostisering; Marina bränslen; IMO; MARPOL; BIMCO;

  Sammanfattning : Sulphur emissions have been acknowledged in recent decades as a significant cause of damage to our environment and human health, especially to persons inhabiting coastal areas operated by merchant ships. To counteract the negative effects, IMO has stipulated through the MARPOL Convention the maximum levels of sulphur that may occur in marine fuels. LÄS MER

 5. 5. Process evaluation of a SOx and NOx exhaust gas cleaning concept for marine application

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Serwah Ibrahim; [2016]
  Nyckelord :Absorption; Maritime; SOx; NOx; pH; Exhaust Gas Treatment;

  Sammanfattning : Maritime transport accounts for about 80% of all commercial cargo transport. Themaritime sector is a large emitter of greenhouse gases, sulphur oxides, and nitrogenoxides. Since 1997, the International Maritime Organisation (IMO) set regulations(Marpol Annex VI) requiring maritime transport vessels to reduce exhaust emissions. LÄS MER