Sökning: "MAT BEHOV"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden MAT BEHOV.

 1. 1. Att skapa en uppsättning användbarhetsheuristiker som är lämpliga vid heuristisk utvärdering av matbeställningsapplikationer för smartphones

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Håkansson; Christina Tsigara; [2018]
  Nyckelord :användbarhet; heuristisk utvärdering; heuristiker; expertutlåtande; mobilapplikationer; matbeställningsapplikationer; smartphones;

  Sammanfattning : I takt med att smartphones blir allt vanligare växer marknaden för mobilapplikationer, av vilka en kategori är matbeställningsapplikationer. En ny rapport visar att så många som en av fyra konsumenter har minst en matbeställningsapplikation installerad på sin smartphone. LÄS MER

 2. 2. Hemmaboende äldres upplevelser av mat och måltider : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Eriksson; Evelina Elgqvist; [2018]
  Nyckelord :Elderly; Experiences; Meals; Ordinary housing; Äldre; Upplevelser; Måltider; Ordinärt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många väljer att bo kvar i ordinärt boende längre upp i åldrarna. Undernäring bland äldre är ett problem och ett område att beakta för sjuksköterskan inom hemsjukvård. Om hälso- och sjukvården inte vidtar åtgärder för att undvika eller åtgärda undernäring kan detta räknas som en vårdskada. LÄS MER

 3. 3. "Kanske för mycket vetebröd" : Attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Matilda Gustafsson; Florina Mikkelsen; [2018]
  Nyckelord :Elderly; snacks; protein; attitudes; habits; survey; questionnaire; quantitative method; Äldre; mellanmål; protein; attityder; vanor; enkätundersökning; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Mat och måltider har stor betydelse för att förebygga åldersrelaterad ohälsa. Äldre har ett ökat behov av protein och mellanmål är ett ypperligt tillfälle för att de ska få i sig mer protein. LÄS MER

 4. 4. Krisberedskap - en angelägenhet för alla? : En kvantitativ studie om högskolestudenters självskattade kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :college students; crisis; emergency preparedness; health belief model; public health survey; theory of planned behavior; folkhälsa; health belief model; högskolestudenter; kris; krisberedskap; theory of planned behaviour;

  Sammanfattning : Krisberedskap är ett aktuellt ämne som ur individperspektiv främst rör den egna förmågan att tillgodose sina grundläggande behov av vatten, värme, mat, kommunikation och medicin i minst 7 dygn om en kris inträffar. Detta ställer krav på individers medvetenhet och kunskap om kris och krisberedskap. LÄS MER

 5. 5. Att upprätthålla liv : familjemedlemmars upplevelser av nutritionen och dess betydelse för personer som får palliativ vård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Ekeblom; Elin Saltin; [2018]
  Nyckelord :Familjemedlemmar; Nutrition; Föreställningar; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård till personer med obotlig livshotande sjukdom och vården syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet för den sjuke och dess närstående/familjemedlemmar. Specialiserad palliativ vård innebär vård där personen har komplexa symtom eller särskilda behov som kräver ett multiprofessionellt team med särskild kunskap. LÄS MER