Sökning: "MATHIAS CARLSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden MATHIAS CARLSSON.

 1. 1. Antibiotic free and optimised protein production using Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Mathias Engström; Olle Pontén; Carlsson Philip; Nadeen Bahnam; Ella Strömberg; Oskar Westlin; [2018]
  Nyckelord :TAT; recombinant protein production; optimisation; fermentation; chromatography; protein purification; filtration; excretion system; affibody; biopharmaceuticals; validation;

  Sammanfattning : Affibody® molecules are small therapeutic proteins which mimics antibody functionality. This is a report of several methods for increasing productivity and yield in recombinant production of Affibody® molecules. LÄS MER

 2. 2. Deadly Banquet Creating believable non-player characters

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOAKIM SUNDLING; GUSTAV AXELSSON; HAMPUS NILSSON; TOM DAHLÉN; KARIN WIBERGH; MATHIAS CARLSSON; [2016-11-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : NPCs (non-player characters) in computer games are often very predictable and obviously artificial, which might be the result of developers devoting more resources to maintaining high-end graphics instead of creating believable NPCs. With the graphics available today already being very realistic, upgrading the AI (artificial intelligence) controlling the NPCs could be one way of creating a game that differs from the rest. LÄS MER

 3. 3. The Effect of Exposure to Microplastic Particles on Baltic Sea Blue Mussel (Mytilus edulis) Filtration Rate

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Mathias Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : This study sought to investigate the effect of microplastics on Mytilus edulis’s ability to filtrate water. The mussels were sampled at Hanö bay located in the Baltic Sea, and were transported to a controlled environment. LÄS MER

 4. 4. Arbetstidsförkortning - ett minne blott? : En redogörelse för arbetstidsfrågan utifrån arbetsmarknadens parter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Carlsson; Mathias Gunnstedt; [2014]
  Nyckelord :Arbetstid; Arbetstidsförkortning; Postindustrialism; Tjänstesamhälle; Flexibilitet;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har en debatt om arbetstiden gett upphov till ett antal arbetstidsförkortningar vilket lett fram till den lagstiftade 40 timmars arbetsvecka som existerar idag i Sverige. På arbetsmarknaden skedde under 1900-talet en övergång från industrisamhälle till tjänstesamhälle vilket också ledde till förändrade arbetsförhållanden i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Intern eller extern organisering av IT : En studie om varför SME väljer att organisera sina IT-funktioner internt eller externt.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Fredrik Carlsson; Ljung Mathias; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER