Sökning: "MATTIAS OLSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden MATTIAS OLSSON.

 1. 1. A Blindfolded Monkey as Portfolio Manager

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Åkerberg; Mattias Olsson; [2022]
  Nyckelord :The Efficient Market Hypothesis EMH ; random walk; intelligent investor; annual portfolio adjustment; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether chance can beat an actively managed equity fund during a ten-year period on the Swedish stock market. Since the stock market consists of fierce competition among investors, the EMH would suggest that stock price movements should not be far from reflecting all available information. LÄS MER

 2. 2. Artikelhantering som förutsättning för en effektiv lagerhållningsstrategi vid ökad efterfrågan : ABC/XYZ-analys och lagerplatsbehov på Micropower

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Olsson; Oskar Siggesson; Mattias Hedendahl; Max Sandstedt; [2022]
  Nyckelord :ABC XYZ-analysis; item management; inventory management strategy; differentiation; classification; forecast; sensitivity analysis; storage space; ABC XYZ-analys; artikelklassificering; lagerstyrningsstrategi; differentiering; klassificering; prognos; känslighetsanalys; lagerplatser;

  Sammanfattning : Title: Inventory management as prerequisite for an efficient warehousing managementstrategy during expansive growth Authors: Oskar Siggesson, Mattias Hedendahl, Anton Olsson & Max Sandstedt Examinator: Hana HulthénTutor: Petra Andersson Background: The company is in a period of strong growth and is suffering from growingpains. The company is moving to a new location with a larger storage space in 2024 butsomething has to be done before the move. LÄS MER

 3. 3. BYGGLOVSPROCESSEN & DIGITAL EFFEKTIVISERING : En fallstudie av bygglovsprocessen i Västerås kommun

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Chung; Mattias Khano; [2021]
  Nyckelord :Building permit; building permit process; streamlining; digitization; digital management; Västerås municipality; Sokigo; E-service; Bygglov; bygglovsprocessen; effektivisering; digitalisering; digital hantering; Västerås kommun; Sokigo; E-tjänst;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to identify the problems and challenges within the building permit process specifically for new constructions, changes to existing constructions and extensions. Method: The chosen method for this study was literature study and a case study. LÄS MER

 4. 4. VIKTEN AV EN FÄRGSTARK PERSONLIGHET : Varumärkespersonligheter, färg och visuella symboler inom credence-tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Arusell; Nina Olsson; [2021]
  Nyckelord :Varumärkespersonlighet; visuella symboler; credence-tjänster;

  Sammanfattning : Konkurrensen mellan företag blir allt hårdare i dagens samhälle och därav är det är viktigt för företag att utveckla konkurrenskraftiga varumärken med en tydlig inriktning. En strategi för att differentiera sitt varumärke är att utveckla en passande varumärkespersonlighet, vilket definierats är en uppsättning mänskliga egenskaper som förknippas med varumärket. LÄS MER

 5. 5. Vad leder till ett lönsamt förvärv?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Osama Eldawebi; Wilmer Nyström; Mattias Olsson; [2021]
  Nyckelord :SPAC; sponsors; sponsorer; acquisition; förvärv; return; avkastning; IPO; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan egenskaper relaterat till sponsorerna och den kortsiktiga avkastningen efter ett förvärv. Teorierna som används är principal-agent-teorin, informationsasymmetri och den effektiva marknadshypotesen. LÄS MER