Sökning: "MBCT"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet MBCT.

 1. 1. KARTLÄGGNING AV MINDFULNESS-BASERAD KOGNITIV TERAPI VID OLIKA DEPRESSIONSTILLSTÅND. En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonatan Richter; [2021-11-18]
  Nyckelord :Depression; MBCT; intervention; treatment;

  Sammanfattning : Depression är den vanligaste psykiatriska sjukdomen och största orsaken till funktionsnedsättning för vuxna under 50 år. Sedvanlig behandling innefattar antidepressiv medicinering och psykologisk behandling, däribland mindfulness. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar effekten av mindfulness vid depression och/eller ångest?

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Aleksandrina; Anna Svenmarker; [2018]
  Nyckelord :Depression; Mindfulness; MBCT; MBSR; Psykisk ohälsa; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid år 2020 så beräknas depression att utgöra den näst största sjukdomsbördan i världen. Rådande situation ställer nya krav på vården och sjuksköterskan att lindra psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Design Space of Web-based Solutions for Mindfulness-Based Cognitive Therapy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Disa Gillner; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness-Based Cognitive Therapy; web-based treatments; stress reduction; design space;

  Sammanfattning : More and more people are affected by stress in their work lives, and it is in society’s interest to decrease the levels of stress [15]. There are several approaches that can be used to reduce stress, such as bodily exercises, digital aids, psychological treatment programs, or relaxation exercises. LÄS MER

 4. 4. Effekten av mindfulnessbaserade interventioner på vikt- och kroppsbekymmer hos ungdomar och unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Angelica Dersell; Anna Strid; [2017-06-07]
  Nyckelord :mindfulness; mindfulnessbaserad intervention; MBCT; MBSR; ätstörningar; viktoch kroppsbekymmer; anorexia nervosa; bulimia nervosa; mindfulness-based intervention; eating disorders; weight- and shape concern;

  Sammanfattning : Title: The Effect of Mindfulness-Based Interventions on Weight- andShape Concerns in Adolescents and Young AdultsAuthor: Angelica Dersell and Anna StridSupervisor: Ena HuseinovicExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 ECTSDate: April 05, 2017Background: Eating disorders have a relatively high prevalence in the Swedish population,with 1% for anorexia nervosa and 2% for bulimia nervosa. The diseases contribute toincreased morbidity and mortality and therefore it is important to prevent eating disorders. LÄS MER

 5. 5. Kan mindfulness som behandlingsmetod minska depressiva symtom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maximilian Sappelt Witting; Line Wiman Eriksson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Mindfulness; depression; MBCT; MBSR; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en sjukdom som tenderar att bli allt vanligare bland befolkningen,inte minst hos unga individer. Det är en sjukdom som inte bara orsakar ett psykiskt lidandeför den drabbade utan det kan även leda till somatiska sjukdomar vilket ökar risken för dendrabbade att dö i förtid. LÄS MER