Sökning: "MCDA."

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet MCDA..

 1. 1. Du måste ju kunna ta en smäll : En multimodal kritisk diskursanalys om konstruktionen av maskulinitet i ungdomsserien Eagles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felicia Niclasdotter; Hanna Oledal; [2020]
  Nyckelord :MCDA; gender; masculinity; hegemony; public service; teenagers; stereotypes; MCDA; genus; maskulinitet; hegemoni; public service; svt; ungdomsserie; stereotyper;

  Sammanfattning : Studien “Du måste ju kunna ta en smäll” ämnar belysa och problematisera hur maskulinitet konstrueras i ett svenskt ungdomsprogram som sänts av public service. Uppsatsen undersöker konstruktionen av maskulinitet i den populära ungdomsserien Eagles som sändes 2019 på Sveriges television. LÄS MER

 2. 2. En ros är en ros, men inte här. Här måste den betyda någonting. : En multimodal kritisk diskursanalys av patriarkala strukturer i reality-tv och en fiktiv dystopi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sanna Jonsson; Elvira Joelsson; [2020]
  Nyckelord :MCDA; gender; feminism; reality-tv; fictional dystopia; MCDA; genus; feminism; reality-tv; fiktiv dystopi;

  Sammanfattning : Denna studie utgör en jämförande innehållsanalys mellan ett reality-program och en fiktiv dystopi. Studien syftar till att undersöka hur underliggande maktstrukturer tar sig uttryck i belöningar och bestraffningar. LÄS MER

 3. 3. Nyttan, nöjet och den europeiska volontären : En multimodal kritisk diskursanalys om hur resebolaget Kilroy väljer att kommunicera kring sina volontärresor utifrån ett eurocentriskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Rosengren; Emma Wallskog; [2020]
  Nyckelord :Volunteer trips; travel agency; Kilroy; marketing communication; voluntourism; post colonialism; globalisation; eurocentrism; MCDA; Volontärresor; resebolag; Kilroy; marknadskommunikation; volonturism; postkolonialism; globalisering; eurocentrism; MCDA.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på resebolaget Kilroys marknadskommunikation om volontärresor i Sydafrika. Studien bygger på en analys av bolagets marknadsföring av två destinationer och innehåller såväl skriftligt som visuellt material. LÄS MER

 4. 4. Mjölk och svensk identitet – köp två, betala för en? -En analys av hur Arla Foods och Oatlys reklamfilmer från "mjölkkriget" reproducerar en nationalistisk diskurs

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Lindström; [2020]
  Nyckelord :Banal nationalism; corporate nationalism; mat; mjölk; multimodal kritisk diskursanalys; nationalistisk diskurs; reklamfilmer; svensk nationalism;

  Sammanfattning : Idag blir det allt vanligare att marknadsföra produkter – inte minst mat – som genom idéer, värden och identiteter kopplade till nationalism. Föreliggande studie undersöker hur reklamfilmer från det svenska "mjölkkriget" – ett reklamkrig mellan mjölkproducenten Arla Foods och havredrycksföretaget Oatly – reproducerar en nationalistisk diskurs. LÄS MER

 5. 5. Offer eller förövare? -En multimodal kritisk diskursanalys av representationerna av anklagelserna och de socialaaktörerna i Uppdrag Gransknings avsnitt “#metoo och Fredrik Virtanen”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Benvenuto; Sara Borg; [2019]
  Nyckelord :MCDA; Rape myths; granskande journalistik; representation; sexualbrott; Uppdrag granskning;

  Sammanfattning : Som följd av mediernas felaktiga publiceringar av anklagelser mot Fredrik Virtanen under metoo-hösten 2017, gjorde Uppdrag granskning ett program där de granskade mediernaspubliceringar, som mötte stor kritik. Kritiken väckte vårt forskningsintresse för att genomföradenna studie. LÄS MER