Sökning: "MCDA"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet MCDA.

 1. 1. Para är makt : En multimodal kritisk diskursanalys om den svenska gangsterrappens betydelse för maskulinitet och våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Norrgård; Vilma Denesfay; [2022]
  Nyckelord :MCDA; hiphop; gangsterrap; maskulinitet; våld; kriminalitet; Einár; musikvideo;

  Sammanfattning : Denna studie berör fenomenet svensk gangsterrap och ämnar att kritiskt granska innehållet som kommuniceras ut via musikvideos till samhället. Syftet är att undersöka huruvida våld samt kriminalitet i relation till maskulinitet upprätthålls inom det diskursiva fältet gangsterrap. LÄS MER

 2. 2. Det sticker i folk ögon när kvinnor har makt : En multimodal kritisk diskursanalys om gestaltningen i reality-programmet Svenska Powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Söderberg; Elin Persson; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; makt; Svenska Powerkvinnor; MCDA; medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelse för hur kvinnor gestaltas i reality-tv utifrån genus, maktperspektiv och könsstereotyper via en multimodal kritisk diskursanalys. Reality-programmet som den här studien kommer analysera är Svenska Powerkvinnor. LÄS MER

 3. 3. Femininity by The Queen of pop & The Queen B : En jämförande studie av hur Beyoncé och Madonna konstruerar femininitet i sina musikvideor och låttexter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadine Sohier; Christina E Marström; [2022]
  Nyckelord :Representation; Genus; Musikvideor; Beyonce; Madonna;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how femininity is depicted by the female, influential artists Madonna and Beyoncé through music videos. Besides their influence in the musical world, they have also become role models and feminist symbols for women all over the world – however not without also receiving critique. LÄS MER

 4. 4. ”Tänk om jag bara vill vara med honom” : En multimodal kritisk diskursanalys av homosexualitet, makt och stereotyper i Young Royals

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stina Sandahl; Cornelia Syrén; [2022]
  Nyckelord :MCDA; homosexualitet; makt; stereotyp; Netflix; representation; tonårsserie; kungligheter;

  Sammanfattning : Studien ämnar belysa och undersöka hur homosexualitet, makt och stereotyper framställs i den svenska serien Young Royals på Netflix. Uppsatsen undersöker framställningen av homosexualitet och makt och även vilka stereotyper och/eller icke-stereotyper som förekommer. LÄS MER

 5. 5. Helgar ändamålen medlen? : En multimodal kritisk diskursanalys om hur Unicef Sverige framställer afrikanska barn i reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nora Axelsson; Viktoria McLellan; [2022]
  Nyckelord :MCDA; media; reklam; representation; semiotik stereotyper; UNICEF;

  Sammanfattning : Medier är något som vi dagligen interagerar med i olika sammanhang och det som vi ser i media påverkar hur vi uppfattar verkligheten och olika aspekter av den. Eftersom media har inverkan på vår verklighetsbeskrivning är det därför viktigt att det som visas i media är så objektivt och verklighetsnära som möjligt. LÄS MER