Sökning: "MCDA"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet MCDA.

 1. 1. ”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Wiessner; [2021-03-17]
  Nyckelord :Konvergens; Utopi; Reklam; Apple; MCDA; Semiotik; 1984; Performa; Family Man;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam. Teori: Konvergens, Utopi och ReklamMetod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analysMaterial: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. Skräckfilmernas Sverige : En diskursanalys om reproduktionen av Sverige i skräckfilmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :My Sjöström; [2021]
  Nyckelord :Horror films; discourse analysis; multimodal critical discourse analysis; MCDA; Sweden;

  Sammanfattning : Visual images produce a version of the world, films do so by several images per minute. Films have power to choose who and what is represented and how. This can lead to misrepresentations and the reenforcing of stereotypes. From the outside, Sweden as a country is usually associated with health, safety and equality. LÄS MER

 3. 3. A multimodal critical discourse analysis of Swedish teaching materials for English

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Kate Varga; Ronja Cato; [2021]
  Nyckelord :Arts; CDA; English language teaching; ELT; ELT textbooks; ethnicity; gender; MCDA; multimodal; representation; social semiotics; visual grammar.;

  Sammanfattning : Education in the Swedish school system should aim to assist pupils in the development of fundamental values. This study investigates to what extent different groups of people are represented within two textbooks for English language teaching (ELT), produced in Sweden and commonly used in Swedish schools and how these representations correlate with the values indicated in the curriculum. LÄS MER

 4. 4. Mångfald eller bortfall? : En kvalitativ studie om hur ras framställs i Försvarsmaktens reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Sundberg; Ellen Simón; [2021]
  Nyckelord :marketing; authority; military; race; power structure; diversity; representation; postcolonialism; MCDA; marknadskommunikation; myndighet; militär; ras; maktstrukturer; representation; mångfald; postkolonialism; MCDA;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to study how race is represented in four of Försvarsmakten’s video commercials published between 2016 and 2020. Försvarsmakten is a Swedish authority that in recent years has focused on increasing gender and ethnic equality within the organization, which interests us to examine if and how their efforts are transformed in their marketing communication. LÄS MER

 5. 5. "Don’t let the bastards grind you down" : En multimodal kritisk diskursanalys av hierarkier i TV-serien The Handmaid’s Tale.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Moa Lindgren; Aya Sheikhmoussa; [2021]
  Nyckelord :The Handmaid’s Tale; gender system theory; feminist standpoint theory; popular culture; hierarchy; MCDA;

  Sammanfattning : This study attempts to examine how gender roles appear in the adaption of Margaret Atwood’s published book, The Handmaid’s Tale TV series, which introduces the fictional and dystopian society Gilead, where the infertility rates decreased as the result of climate change. This study focuses on the first, second and third seasons of the TV series from 2017-19. LÄS MER