Sökning: "MCDA"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet MCDA.

 1. 1. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER

 2. 2. “Någon att komma hem till” : En studie av kärlek och tvåsamhet i Bonde söker Fru

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Frida Mård; Grahn Agnes; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, the Swedish version of the reality-TV show Farmer Wants a Wife is analyzed from an MCDA perspective and method, using theories relating to heteronormativity, romantic relationships, and love. The aim of the study is to discover the connections between societal norms, values, and the text and visual material of the show in order to analyze the reproductions of constructs within the discourse surrounding love and romantic relationships. LÄS MER

 3. 3. Cybermotstånd med en kvinnlig blick : En cyberfeministisk och multimodal kritisk diskursanalys av TikTok-hashtaggen#femalegaze

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Bergmark; [2023]
  Nyckelord :Cyberfeminism; feminism; feministisk aktivism; hashtags; hashtag-aktivism; MCDA; multimodal kritisk diskursteori; sociala medier; TikTok;

  Sammanfattning : Denna studie använder sig av cyberfeministisk och multimodal kritisk diskursanalys som teorier för att närma sig den populära hashtaggen #femalegaze på sociala medieplattformen TikTok. Studien undersöker hur kvinnor använder sig av denna hashtag för att skapa diskursiva interventioner till dominanta diskurser rörande genusnormer. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig egenmakt i reklam, autentiskt eller inte? : En multimodal kritisk diskursanalys av hur Djerf Avenue och Victoria´s Secret PINK konstruerar diskurser om kvinnor på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Helsing; Malin Jansson; [2023]
  Nyckelord :Femvertising; Instagram; kommodifierad feminism; marknadsföring; MCDA; postfeminism; socialsemiotik; stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur modeföretagen Djerf Avenue och Victoria’s Secret PINK konstruerar diskurser om kvinnor i sin marknadsföring på Instagram. Vidare analyseras huruvida dessa diskurser om kvinnor kan ses autentiska eller inte i relation till femvertising och kommodifierad feminism. LÄS MER

 5. 5. The abortion road trip movie : En multimodal kritisk diskursanalys av kvinnors framställning i samband med abort i filmerna Never Rarely Sometimes Always och Unpregnant

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alice Holmgren; Elin Wallin; [2023]
  Nyckelord :Multimodal critical discourse analysis; abortion; abortion road trip; representation; American film; women; Never Rarely Sometimes Always; Unpregnant.; Multimodal kritisk diskursanalys; abort; abortion road trip; representation; amerikansk film; kvinnor; Never Rarely Sometimes Always; Unpregnant.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnor framställs i samband med abort i amerikansk film. Studien undersöker medierepresentationen av abort i amerikansk film med syfte att bidra med kunskap om representationen av kvinnliga karaktärer som genomför en abort. LÄS MER