Sökning: "MCH skalan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden MCH skalan.

  1. 1. Interaktionskvalitet - hur mäts det?

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Annika Friberg; [2009]
    Nyckelord :interaction; cognitive workload; interaction quality; measure; measurement; interaktion; kognitiv belastning; interaktionskvalitet; mätning; mäta; kvalitet; quality; EEG; Electroencephalography; elektroencefalografi; SWAT; Subjective workload assessment technique; NASA TLX; NASA task load index; pupil dilation; Modified Cooper Harper Scale; MCH skalan; Modified Cooper Harper Skalan; MCH scale; mätmetoder; measures; subjektiv; objektiv; subjective; objective; Skin conductivity response; Heart rate variability; Functional near- infrared spectroscopy; SCR; HRV; fNIRS; kommunikation; communication; kognition; cognition; teknikstödd kommunikation; ansikte mot ansikte kommunikation; face to face; interaktivitet; information; interactivity; workload; arbetsbelastning; cognitive; kognitiv; Diagnosticity; sensitivity; upplösning; mätinstrument; känslighet; utvärdering; analys; utvärderingsprocedur; metod; method; kalibrering; calibration;

    Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har lett till att massiva mängder av information sänds, i högahastigheter. Detta flöde måste vi lära oss att hantera. För att maximera nyttan av de nyateknikerna och undkomma de problem som detta enorma informationsflöde bär med sig, börinteraktionskvalitet studeras. LÄS MER