Sökning: "MCS"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet MCS.

 1. 1. Menstruationscykeln och träning: Kvinnliga idrottares egna upplevelser med fokus på prestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Felicia Kallberg; Gemma Marsh; Johanna Pettersson; [2021-10-22]
  Nyckelord :menstruationscykeln; prestation; medvetenhet; drottare; symptom;

  Sammanfattning : Introduktion: Fler kvinnor väljer att idrotta och trots ökat intresse om kvinnokroppen och menstruationscykeln (MC) i idrottsvärlden finns det fortfarande brist på forskning. Att optimera sin prestation är ett mål hos idrottare men för att kunna göra det så effektivt som möjligt behövs det mer kunskap om hur MC påverkar idrottare och deras prestation. LÄS MER

 2. 2. Personal- och kulturell styrning i praktiken - En fallstudie med inriktning på detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zebastian Johansson; Filip Adolfsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :Personal styrning; kulturell styrning; ekonomistyrning; motivation; MCS; socialstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera sina anställda är gynnsamt på många sätt, bland annat för företagetslönsamhet och de anställdas välmående. Personal-, och kulturell styrning får de anställda attindirekt motivera sig själva respektive varandra, men påverkan av styrsystemen ochmotivationen blir mer komplext med en större tidsram. LÄS MER

 3. 3. Definition av näringslivstransporter ur ett trafikmätningsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Josefin Olofsson; [2021]
  Nyckelord :commercial vehicle transport; commercial vehicles; road traffic; traffic measurement; Näringslivstransporter; näringslivets transporter; vägtrafik; trafikmätning;

  Sammanfattning : Kunskap om vägtrafikens sammansättning behövs för planering av relevanta åtgärder och utvärdering av framtida lösningar inom trafiksystemet. För att öka kunskapsunderlaget om trafikens tillstånd utvecklar Trafikverket Region Stockholm en mätplan för Stockholmsregionen som syftar till att genom mått och indikatorer bättre kunna förklara trafikläget och dess förändring. LÄS MER

 4. 4. Exploration, Exploitation and Ambidexterity in the R&D of Pharmaceutical Companies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tianze Li; Alaa Mounzer; [2021]
  Nyckelord :Pharmaceutical R D; Productivity; Ambidexterity; LOC; MSC.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to find out what pharmaceutical companies are doing in exploitation and exploration to improve R&D productivity. This research will also investigate the implications of management and control theories in combining exploration and exploitation in the context of pharmaceutical R&D. LÄS MER

 5. 5. Decarbonization of Freight Transport at a Manufacturing Company : A Case Study of the International Manufacturer Rosemount Tank Radar AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Ellen Jönsson; Gilbert Gullberg; [2021]
  Nyckelord :Green Supply Chain Management; Strategy; Management Control Systems; Decarbonization; Freight Transport; International Manufacturing Company; Carbon Dioxide; CO2 emissions mitigation; Decarbonization Strategy; Strategy and Control Management; Case Study; Framework; Supply Chain; GSCM; MCS;

  Sammanfattning : International manufacturing companies are shipping goods worldwide, resulting in interorganizational freight transportation where customers, suppliers, and logistics partners are involved in the transportation processes. This interorganizational nature of freight transport emissions has made them difficult to address, as they can be seen as not being connected to only one single company’s decisions. LÄS MER