Sökning: "MD Foods"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden MD Foods.

 1. 1. Transnationella kooperativa fusioner ur ett agentteoretiskt perspektiv : med fusionen mellan Arla och MD Foods som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Christoffer Lidén; Kristofer Stenvall; [2012]
  Nyckelord :Fusion; Arla; MD Foods; Arla Foods; agentteori; kooperativ; ledarskap;

  Sammanfattning : Fusionen mellan Arla och MD Foods är "Fusionen som ingen har prövat förut" har Jens Bigum verkställande direktör i Arla Foods som överskrift på sin VD-berättelse i årsredovisningen år 2000. I samband med fusionen bildades världens största mejerikooperativa företag. LÄS MER

 2. 2. Transnationell kooperation : en studie av DLA Agro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Niclas Eserup; Oscar Johansson; [2011]
  Nyckelord :transnatinell kooperation; medlemsnytta; agentteori; transaktionskostnadsteori; äganderättsteori; kooperativ organisationsstruktur; DLA Agro;

  Sammanfattning : Farmers Cooperative has in recent years developed from national markets to cross-border, international, collaborations. One example is the merger between the Swedish dairy company Arla and Danish MD Foods, where the companies collectively are sought to reduce transaction costs and thus improve efficiency. LÄS MER

 3. 3. Merger of equals, fallet Arla Foods

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Arne Bergh; Therese Svensson; [2011]
  Nyckelord :merger of equals; fusion; resource based theory; kooperativa företag;

  Sammanfattning : Vid millennieskiftet stod det klart att två av Europas största mejeriföretag skulle fusioneras ihop till ett företaget. Svenska koncernen Arla och den danska MD Foods gick ihop i en så kallad merger of equals vilket innebär att fusionen äger rum mellan likvärdiga parter. LÄS MER

 4. 4. Validation of Steins/Arla Foods method for lactate fermenting clostridia in milk

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Jessica Flodin; [2009]
  Nyckelord :Clostridium tyrobutyricum; silage; hard-cheese blowing; MPN-methods;

  Sammanfattning : One of the most serious and economically important defects caused by clostridia in milk products is the late blowing of semi-hard cheeses.Clostridia occur naturally in soil and can contaminate milk through crops contaminated by dung and soil followed by a less successful silage process, that give them opportunity to grow unaerobically. LÄS MER

 5. 5. Strategiska allianser : fallet Skånemejerier

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Westberg; [2002]
  Nyckelord :kooperation; lantbrukskooperation; jordbrukskooperation; mejeri; strategi; strategisk allians; Skånemejerier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att hitta faktorer som är av vikt för att Skånemejeriers samarbeten med andra aktörer ska bli framgångsrika. Bakgrunden är de förändringar som fallföretaget bör söka genomföra för att få bukt med såväl lönsamhetsproblem som marknadspositionen. LÄS MER