Sökning: "MDA-framework"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet MDA-framework.

 1. 1. Det flerdimensionella biobesöket : En gamification-studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ludvig Boström; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Gamification; MDA-framework; design principles; design guidelines; mechanics; cinema experience; prototype development; Gamification; MDA-ramverket; designprinciper; designriktlinjer; mechanics; bioupplevelse; prototyputveckling;

  Sammanfattning : Gamification har börjat integreras mer och mer i våra liv varje år inom diverse områden såsom shopping, sport och undervisning. Gamification används per definition för att öka motivation hos användare genom att introducera spelmoment i en icke-spel kontext. LÄS MER

 2. 2. Fluid Dynamics as a Foundation for Game Mechanics

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Viktor Myhrberg; [2020]
  Nyckelord :alternative game engine; Eulerian cells; fluid dynamics; game mechanics; real-time simulation; game feel;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether a game world based solely on fluid dynamics could be an interesting alternative to one based on rigid bodies by presenting a prototype to players where they can control the movement of a fluid. The players evaluate the prototype’s responsiveness, intuitiveness, visual appeal, immersion, and how well they think the fluid could represent ghosts, flocks, magic, and a platformer avatar by rating them vocally while playing. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av spelmekaniker: Analogt och Digitalt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Albin Wahlström; David Lööf; [2019]
  Nyckelord :Analogt och digitalt; analogt; digitalt; spelmekaniker; pusseldesign;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi undersökt olika sätt hur man kan skapa nya spelmekaniker genom användandet av analoga och digitala tekniker i kombination med varandra. Genom arbetet med dessa tekniker som huvudfokus har vi därmed utvecklat ett fysiskt, tredimensionellt pusselspel som visar kombinationen av tekniker som kan användas för vidareutveckling av nya spelupplevelser. LÄS MER

 4. 4. Minimalism i Spel, en djupare förståelse för begränsningar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Lucas Gullbo; Elias Albrecht; [2019]
  Nyckelord :Minimalism; limitations; game design; design process; Minimalism; begränsningar; speldesign; designprocess;

  Sammanfattning : Spel som Journey (Thatgamecompany, 2012) och ICO (Team Ico, 2001) har betonats som minimalistiska spel och har lyckats skapa en känsla av minimalism. Samtidigt motsäger dem vad Towards Minimalist Game Design (Nealen & Saltsman & Boxerman, 2011) anser är minimalism inom speldesign och kan därför inte tolkas som minimalistiskt. LÄS MER

 5. 5. Direktmediering genom visuell design : Att skapa en tredimensionell miljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Anna Högberg; Astrid Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Immediacy; Visual design; Puzzle games; MDA; Direktmediering; Visuell design; Pusselspel; MDA;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi undersökt hur man på bästa sätt kan främja direktmedieringen med hjälp av den visuella designen. Detta utforskades och visualiserades genom ett tredimensionellt pusselspel med fem olika objekt som innehåller olika pussel, där vi har fokuserat på den visuella designen. LÄS MER