Sökning: "MDA-ramverket"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet MDA-ramverket.

 1. 1. Det flerdimensionella biobesöket : En gamification-studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ludvig Boström; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Gamification; MDA-framework; design principles; design guidelines; mechanics; cinema experience; prototype development; Gamification; MDA-ramverket; designprinciper; designriktlinjer; mechanics; bioupplevelse; prototyputveckling;

  Sammanfattning : Gamification har börjat integreras mer och mer i våra liv varje år inom diverse områden såsom shopping, sport och undervisning. Gamification används per definition för att öka motivation hos användare genom att introducera spelmoment i en icke-spel kontext. LÄS MER

 2. 2. Minimalism i Spel, en djupare förståelse för begränsningar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Lucas Gullbo; Elias Albrecht; [2019]
  Nyckelord :Minimalism; limitations; game design; design process; Minimalism; begränsningar; speldesign; designprocess;

  Sammanfattning : Spel som Journey (Thatgamecompany, 2012) och ICO (Team Ico, 2001) har betonats som minimalistiska spel och har lyckats skapa en känsla av minimalism. Samtidigt motsäger dem vad Towards Minimalist Game Design (Nealen & Saltsman & Boxerman, 2011) anser är minimalism inom speldesign och kan därför inte tolkas som minimalistiskt. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av narrativa strukturer inom olika medier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emma Högberg; Jonatan Finsberg; [2018]
  Nyckelord :Narratology; narrative structure; narrative techniques; digital games; The Snowflake Method; MDA; Narratologi; narrativ struktur; narrativ teknik; digitala spel; Snöflingemetoden; MDA;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker och skapar en djupare förståelse för olika narrativa strukturer och tekniker som finns i litteratur, film och digitala spel. Detta har gjorts genom att besvara frågan hur man kan applicera narrativa strukturer och tekniker från litteratur och film i ett digitalt spel. LÄS MER