Sökning: "MDD"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet MDD.

 1. 1. Hållbara materialkonstruktioner med hjälp av biomimicry

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jennie Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :MDD; Material Driven Design; Biomimicry; 3D-printing; Hållbar; Utveckling;

  Sammanfattning : Vi behöver minska vår materialkonsumtion, idag gör vi av med mer resurser än vad vi har tillgång till. I den här studien har först en materialkonstruktion tagits fram och därefter ett produktkoncept för konstruktionen. För att ta fram materialkonstruktionen har biomimicry använts. LÄS MER

 2. 2. MDR 2017/745 - New EU Regulation for Medical Devices: A Process Description for EHR Manufacturers on How to Fulfill the Regulation

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Frida Germundsson; Nicole Kvist; [2020]
  Nyckelord :MDR; regulation; process description; EHR system; CE mark; medical technology;

  Sammanfattning : On the 26th of May 2021 the new regulation for medical devices, MDR 2017/745, will come into force. The underlying incentives to go from the medical device directive (MDD 93/42/EEC) to MDR are a series of adverse events involving medical devices. LÄS MER

 3. 3. Utforskandet av det nya materialet White Wood

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Kerollos Jalal; [2020]
  Nyckelord :White Wood; Materialdriven Design; MDD; Hållbarhet; Biobaserade material; RISE;

  Sammanfattning : Jordens resurser används åt att tillfredsställa människans livsstil vilket har lett till att jorden har börjat säga ifrån genom klimatförändring eftersom den inte klarar av det som människan gör. Hållbarhet är ett av de viktigaste ämnena i dagens samhälle och aldrig har det varit viktigare att tänka på miljön och hur man inte skadar den. LÄS MER

 4. 4. Is there a Connection Between the Gut-Microbiota and Major Depression?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Jonas Andersson; [2020]
  Nyckelord :Gut brain axis; Major depressive disorder; Probiotics; G ut microbiota; low grade inflammation; Tryptophan;

  Sammanfattning : Major depressive disorder (MDD) is rapidly growing and one of the most common causes of disability and mortality worldwide. People with MDD often display brain changes such as adisrupted balance in neurotransmitters, impaired neurogenesis and neuroplasticity. Traditionally has MDD been treated with medications and talking therapies (psychotherapy). LÄS MER

 5. 5. Har fysisk aktivitet positiv effekt vid mild till måttlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ida Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Depression; depressiva symptom; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste formen av depression är egentlig depression som kan delas in i tre undergrupper: mild, måttlig och svår. Var femte vuxen i Sverige får en depressionsdiagnos minst en gång under sin livstid. Inom några år kommer depression att vara det största folkhälsoproblemet enligt världshälsoorganisationen (WHO). LÄS MER