Sökning: "MDI"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet MDI.

 1. 1. A MODEL-INDEPENDENT METHODOLOGY FOR A ROOT CAUSE ANALYSIS SYSTEM : A STUDY INVESTIGATING INTERPRETABLE MACHINE LEARNING METHODS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Emil Conradsson; Vidar Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, companies like Volvo GTO experience a vast increase in data and the ability toprocess it. This makes it possible to utilize machine learning models to construct a rootcause analysis system in order to predict, explain and prevent defects. LÄS MER

 2. 2. E-wallet - designed for usability

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Bercis Arslan; Blenda Fröjdh; [2019]
  Nyckelord :Usability; usability testing; e-wallet; mobile payments; Think-aloud protocol; performance measurements; Användarbarhet; användarbarhetstestning; e-plånbok; mobilbetalningar; tänkhögt protokoll; prestationsmätningar;

  Sammanfattning : As the use of mobile payment applications (apps) and electronic wallets (e-wallets)increases, so does the demand for a improved user experience when interactingwith these apps. The field of Human-Computer interaction (HCI) focuses onthe design, evaluation, and implementation of interactive computing systems forhuman use. LÄS MER

 3. 3. Klimatsmart mat och matinköp hos studenter : Kan användningen av en app minska koldioxidutsläpp från mat?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Melissa Obrou; Thelma Svenns; [2019]
  Nyckelord :MDI; användarupplevelse; klimatsmart; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mat står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. Att börja leva hållbart blir mer viktigt i dagens samhälle, men samtidigt ändrar inte en stor del av befolkningen på sitt beteende. LÄS MER

 4. 4. I gränslandet : En undersökning om hur System Usability Scale förhåller sig till användbarhet och användarupplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Näva Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att reda ut hur de olika MDI-begreppen användbarhet och användarupplevelse relaterar till varandra, samt hur detta relaterar till datainsamlingsmetoden System Usability Scale, eller SUS. SUS mäter användarens uppfattning av en produkts användbarhet, vilket innebär att den har kopplingar till både användbarhet och användarupplevelse och därmed skulle kunna placeras i ”gränslandet” mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. Hälsoekonomisk kostnadseffektsanalys: En utvärdering av insulinpumpsbehandling (CSII) jämfört med intensiv injektionsbehandling (MDI) för diabetes typ-1 patienter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Postaroff; Mikaela Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Diabetes typ-1; Följdsjukdomar; ICER; Kostnadseffektsanalys; Sverige; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om insulinpumpsbehandling (CSII) är kostnadseffektiv i jämförelse med intensiv injektionsbehandling (MDI) vid diabetes typ-1 enligt svenska riktlinjer. Förhoppningen är att undersökningen ska inspirera framtida studier samt bidra med kunskap inom aktuellt område. LÄS MER