Sökning: "MDR"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet MDR.

 1. 1. En konstitutionell proportionalitetsbedömning av: inhemska regler om obligatorisk rapporteringsplikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Stenström; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mandatory disclosure rules; MDR; Rapporteringspliktiga arrangemang; Proportionalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar obligatorisk rapporteringsplikt avseende svenska inhemska skatteupplägg som presenterades i betänkandet SOU 2018:91 och byggde på EU:s direktiv 2018:822 angående obligatorisk rapporteringsplikt (”mandatory disclosure rules” eller ”MDR”). Av betänkandet framgår ett lagförslag som innehåller inhemska regler. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Medical Devices Regulations on Notified Bodies and Additive Manufacturing

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jianing Qi; Shilun Wei; [2020]
  Nyckelord :Medical device regulation; Notified Bodies; Additive Manufacturing; Additive Manufacturing in healthcare;

  Sammanfattning : The medical device regulatory system, as well as the medical device market in the European Union (EU), is now facing challenges posed by the newest regulation, Medical device regulations (MDR). Researches have shown concerns and possible consequences related to this new regulation system from both the regulatory approval procedure and market development perspectives. LÄS MER

 3. 3. Multi-drug resistant Gram-negative bacteria in wastewater treatment plants : -With focus on Acinetobacter baumannii complex

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Joanna Eaton; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Multidrug-resistant (MDR) pathogens are emerging problems humanity faces today. Increasing MDR Gram-negative bacteria is not only a threat towards humanity itself but also towards food safety. The genus Acinetobacter is an environmental bacterium that can be found in habitats, including aquatic environments, soil, wastewater, food, and animals. LÄS MER

 4. 4. Utöka användningsområdet av höghastighetsnätet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ameen Al-Ani; [2020]
  Nyckelord :Höghastighetsjärnväg; riskanalys; signal; åtgärd; Helsingborg; Växjö; Hässleholm; Värnamo.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige ämnar bygga sina höghastighetsbanor som beräknas vara i drift 2035. Höghastighetsnätet löser kapacitetsproblemet i framtiden, Sveriges miljö-och klimatmål kräver mer järnväg och höghastighetsnätet kan öka tillgängligheten till möjliga arbeten inom 45 min restid (SJ u.å.). LÄS MER

 5. 5. D4Active : Diabetes System

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Possfelt; Alfred Bertilsson; [2019]
  Nyckelord :medtech; diabetes; system; medicinteknik; hälsoinnovation;

  Sammanfattning : What is missing today on the Swedish market for diabetic products? Users with diabetes type 1 are today asking for products that will elevate the feeling of freedom and increase the quality of life. Diabetes type 1 is a disease where the pancreas is unable to produce insulin to adjust the level of blood sugar. LÄS MER