Sökning: "MEDEVAC"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet MEDEVAC.

 1. 1. Helikopterlogistik i Afghanistan : en teoriprövande studie

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Åhlund; [2019]
  Nyckelord :logistik; Moshe Kress; MEDEVAC; SAE HKP 10B; ISAF.;

  Sammanfattning : Under perioden 2011-2013 opererade det svenska helikopterförbandet Swedish Air Element Helikopter 10B på Camp Marmal i Afghanistan i syfte att utgöra sjuktransportresurs för Regional Command North inom ramen för ISAF (International Security Assistance Force). Förbandet bidrog till sjuktransportförmåga med helikopter i norra Afghanistan tillsammans med amerikanska, tyska och norska helikopterförband. LÄS MER

 2. 2. Simulering eller fullskalig övning med skademarkörer : –övningen Liv i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sebastian Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Simuleringskort; trauma; skadeutfall; Medevac; Prioritering; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Introduktion:Användandetav enbart skademarkörskort vid övningar istället för både skademarkörskort och skademarkörer har diskuterats eftersom det kan ha en ekonomisk och tidsbesparande vinning. Syfte:Beskriva och påvisa skillnader och fördelar med enbartskademarkörskort jämfört med skademarkörer tillsammans med skademarkörskort vid större övningar. LÄS MER

 3. 3. Vad innebär införandet av FMN för Försvarsmaktens insatsledningssystem?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ingemar Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :C4ISR; FMN; Interoperability; Mission Threads; SWECCIS; FMN; Funktionskedjor; Interoperabilitet; Ledningsstödsystem; SWECCIS;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har angett att senast år 2023 ska Försvarsmaktens insatsledningssystem vara fullt ut FMN kompatibla. Detta arbete ska besvara vad som initialt behöver förändras i Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem för att dessa ska uppnå FMN kompatibilitet. LÄS MER

 4. 4. Helikoptern som sjuktransport : Hur har utvecklingen av MEDEVAC (sjuktransport) sett ut i den moderna krigföringen och i militärteorin med exemplen Vietnam och dagens Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Werin; [2013]
  Nyckelord :Medevac; helicopter; evacuation of wounded; MEDEVAC; Helikopter; Sjuktransport;

  Sammanfattning : Helikoptern som sjuktransport är ett väl beprövat system. Dess förmåga att landa och starta på nästintill vilka platser som helts gör den mycket lämplig för denna typ av arbete. Även om förmågan funnits i nästan 50 år är teoribildningen kring MEDEVAC bristande. LÄS MER

 5. 5. Detektering från prickskyttar från helikoptrar : elektrooptiska sensorer i VMS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Linus Hannu; [2013]
  Nyckelord :Electro-optical sensors; quantum detector; emitted radiation; muzzle flash; optical reconnaissance; optical reflection; gimbal; Elektrooptiska sensorer; kvantdetektor; emitterad strålning; mynningsflamma; optikspaning; retroreflex; gimbal;

  Sammanfattning : Sverige är för tillfället operativa med Helikopter 16 - Black Hawk i Afghanistan. Uppgiften som löses i Afghanistan är främre och taktisk sjuktransport (MEDEVAC). LÄS MER