Sökning: "MERS"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet MERS.

 1. 1. HUR COVID-19 HAR PÅVERKAT ÄLDRE MED HÖRSELNEDSÄTTNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Bahar Hassan; Tina Sorian; [2021-10-21]
  Nyckelord :Covid-19; äldre; Pandemier; SARS; MERS; Coronavirus; epidemie; Enkät; Hörselvård; Kommunikation; older; Pandemic; epidemic; Survey; Hearing care; Communication;

  Sammanfattning : Background: Covid-19 broke out in late December 2019 in the Chinese city of Wuhan; thevirus is spread between humans and between humans and animals. Globally, people areworried about to be affected by Covid-19, and there is a greater risk of older people dying dueto Covid-19 infection. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnadsarbetet under en epidemi och pandemi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Anna Torseld; Jacqueline Lindberg; [2021]
  Nyckelord :epidemi; erfarenhet; omvårdnad; pandemi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2019 uppdagades COVID-19 som blev en global pandemi och innebar en extrem belastning av sjukvården. Pandemin har även inneburit att brister i vården har uppdagats och sjuksköterskorna utsätts för en oförutsägbar situation. LÄS MER

 3. 3. Vaccin mot SARS-CoV-2 – en utvärdering av effektivitet och säkerhet av ledande vaccin : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sean Wrywood; [2021]
  Nyckelord :SARS-CoV-2; Covid-19; Vaccin; BNT162b2; mRNA-1273; AZD1222; ChAdOx nCoV-19; AD26.COV2.S; Pfizer BioNTech; Moderna; AstraZeneca; Johnson Johnson;

  Sammanfattning : Introduktion: Coronavirus är RNA-virus med ett lipidhölje som är täckt utav karaktäristiska spikprotein. De mest kända coronavirusvarianterna är SARS-CoV-1 som var aktiv mellan 2002-2004, MERS-CoV som har varit aktiv sedan 2012 och SARS-CoV-2 som har varit aktiv sedan 2019–tillsvidare. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 - kortikosteroidbehandling vid svår sjukdom : En jämförande analys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nicolas Woin; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Sars-CoV-2; coronavirus; corticosteroids; glucocorticoids; dexamethasone; methylprednisolone; hydrocortisone; ARDS; CARDS; meta-analysis; Covid-19; Sars-CoV-2; coronavirus; glukokortikoider; dexametason; metylprednisolon; hydrokortison; ARDS; CARDS;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sedan sjukdomen Covid-19s uppdykande i början av 2020 har forskning pågått för att karaktärisera sjukdomen ur alla tänkbara vinklar för att på kortast möjliga tid bereda väg för ett fungerande botemedel. Effektiva läkemedel som kan minska risken för allvarligt sjuka patienter att avlida i sjukdomen behövs; många preparat har föreslagits och testats och i Sverige har hittills två läkemedel godkänts för Covid-19. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans insatser för att förhindra smittspridning av coronavirus inom sjukvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ti Chen; Ying Wang; [2020-08-06]
  Nyckelord :Coronavirus; Covid-19; MERS; SARS; pandemi; smittspridning; sjuksköterska; kontrollåtgärder; förebyggande insatser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronavirus kan orsaka allvarliga luftvägssjukdomar hos människor. Det nyligenidentifierade coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar coronavirussjukdom 2019 (Covid-19)har utbrutit globalt som en pandemi och skapat stor oro i många länder. LÄS MER