Sökning: "MESAN"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet MESAN.

 1. 1. Improving Short-Range Cloud Forecasts in Harmonie-Arome Through Cloud Initialization Using Mesan Cloud Data

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Joakim Pyykkö; [2019]
  Nyckelord :cloud initialization; HARMONIE-AROME; MESAN; satellite product; synoptic weather station;

  Sammanfattning : Previous studies, such as van der Veen (2012) and White et al. (2017), have demonstrated the potential of using measurement-based cloud data to improve Numerical Weather Prediction (NWP) based cloud forecasts. This can be done through cloud initialization; a process of injecting cloud data after the regular data assimilation in an NWP model. LÄS MER

 2. 2. Lavinprognoser och maskininlärning : Att prediktera lavinprognoser med maskininlärning och väderdata

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Gustav Pettersson; John Almqvist; [2019]
  Nyckelord :machine learning; avalanche; avalanche forecast; weather; prediction model; XGBoost; logistic regression; MESAN;

  Sammanfattning : Denna forskningsansats undersöker genomförbarheten i att prediktera lavinfara med hjälp av ma-skininlärning i form avXGBoostoch väderdata. Lavinprognoser och meterologisk vädermodelldata harsamlats in för de sex svenska fjällområden där Naturvårdsveket genomlavinprognoser.sepublicerar lavin-prognoser. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av väderdata från fordonsbaserade nätverk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Mikaela Brink Dahlström; [2017]
  Nyckelord :Vehicle-based measurements; mobile ground observations; micrometeorology; MESAN; VViS; Fordonsbaserade mätdata; mobila markobservationer; mikrometeorologi; MESAN; VViS;

  Sammanfattning : Fordonsbaserade mätningar av meteorologiska parametrar kan ge detaljerad väderinformation från en större täckande yta. Dagens bilar har redan flera monterade sensorer som kan användas för att skapa sådan information, exempelvis temperaturgivare eller vindrutetorkarnas hastighet som ett mått på nederbördsintensitet. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av samband mellan förändringar i fenologi och temperatur 1982-2005 med hjälp av GIMMS datasetet och klimatdata från SMHI

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Carl Bergman; [2009]
  Nyckelord :TIMESAT; geografi; naturgeografi; fjärranalys; växtfenologi; Europa; klimatförändring; GIMMS; MESAN; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The earth’s climate is undergoing vast and rapid chages due to the increased greenhouse gases in the atmosphere. These changes in the atmosphere are affecting life on earth in many different ways. LÄS MER

 5. 5. Estimation of gusty winds in RCA

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Maria Nordström; [2005]
  Nyckelord :wind gust estimation; RCA; model evaluation;

  Sammanfattning : In this study a new wind gust estimate (WGE) method proposed by Brasseur (2001) is implemented in a limited area climate model (RCA, Rossby Centre regional Atmospheric model). The WGE method assumes that wind gusts develop when air parcels higher up in the boundary layer deflect down to the surface by turbulent eddies. LÄS MER