Sökning: "MFA"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet MFA.

 1. 1. Pornografi – en studie om kön, konsumtion och sexualitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Victor Johansson; [2018-06-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka relationen mellan pornografioch sexualitet med fokus på olika grad av konsumtion samt könsskillnader. Enkätdistribuerades via Facebook och 206 respondenter svarade. LÄS MER

 2. 2. A physical accounting model for monitoring material flows in urban areas with application to the Stockholm Royal Seaport district

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Asterios Papageorgiou; [2018]
  Nyckelord :Urban Metabolism; Physical Input Output Table; Material Flow Analysis; Stockholm Royal Seaport; Bottom-up data;

  Sammanfattning : There is a plethora of methods and tools that can be used for the assessment of Urban Metabolism. Nevertheless, there is no standardized method for accounting of material flows within and across the boundaries of urban systems. LÄS MER

 3. 3. BORT ESSÄ

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Ida-Johanna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :folklore; death; funeral; art; installation; sculpture; healthcare; anatomy; folktro; döden; begravning; konst; installation; skulptur; kroppen; sjukvård; anatomi; utan botten utan lock;

  Sammanfattning : Examensarbete på masternivå bestående av fysiska objekt (skulptur, installation) samt en essä i textform. Ämnet behandlar historia och folktro, poesi, begravningar, döden, gravutsmyckningar samt traditioner kring att arbeta med den döda kroppen (inom sjukvården eller andra sammanhang) ... LÄS MER

 4. 4. Assessing environmental impacts of a packaging product when transitioning towards Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ted Forslund; [2018]
  Nyckelord :Circular Economy; Life Cycle Assessment; Eco-Design; Pallet; Packaging; Cirkulär Ekonomi; Livscykelanalys; ekodesign; förpackning; pall;

  Sammanfattning : Packaging is a fundamental part of the life cycle of products and today´s life. Its purpose is to protect and maintain the function of the goods during different stages of the life cycle. Hence, the packaging needs to fulfil the functional demands to contribute to a sustainable life cycle of the specific product (Muthu, 2016). LÄS MER

 5. 5. Construction and demolition waste in Helsinki : Case study of the circular economy hub HSY Ekomo

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Wikström; [2018]
  Nyckelord :Waste Management; Material Flow Analysis; European Union Waste Framework Directive; Construction and Demolition Waste; Circular Economy;

  Sammanfattning : The limited amount of natural resources on our planet has been actively discussed during the past decade. Recycling materials is becoming increasingly important in order to benefit the economy and the environment. LÄS MER