Sökning: "MFA"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet MFA.

 1. 1. Can you trust your model? A showcase study of validation in 13C metabolic flux analysis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Nicolas Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Systems Biology; MFA; 13C MFA; Validation; EMU; Modelling;

  Sammanfattning : Cellular metabolism is one of the most fundamental systems for any living organisms, involving thousands of metabolites and reactions that forms large interconnected metabolic networks. Proper and comprehensive understanding of the metabolism in human cells has been a field of research for a long time. LÄS MER

 2. 2. Pornografi – en studie om kön, konsumtion och sexualitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Victor Johansson; [2018-06-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka relationen mellan pornografioch sexualitet med fokus på olika grad av konsumtion samt könsskillnader. Enkätdistribuerades via Facebook och 206 respondenter svarade. LÄS MER

 3. 3. BORT ESSÄ

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Ida-Johanna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :folklore; death; funeral; art; installation; sculpture; healthcare; anatomy; folktro; döden; begravning; konst; installation; skulptur; kroppen; sjukvård; anatomi; utan botten utan lock;

  Sammanfattning : Examensarbete på masternivå bestående av fysiska objekt (skulptur, installation) samt en essä i textform. Ämnet behandlar historia och folktro, poesi, begravningar, döden, gravutsmyckningar samt traditioner kring att arbeta med den döda kroppen (inom sjukvården eller andra sammanhang) ... LÄS MER

 4. 4. Assessing environmental impacts of a packaging product when transitioning towards Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ted Forslund; [2018]
  Nyckelord :Circular Economy; Life Cycle Assessment; Eco-Design; Pallet; Packaging; Cirkulär Ekonomi; Livscykelanalys; ekodesign; förpackning; pall;

  Sammanfattning : Packaging is a fundamental part of the life cycle of products and today´s life. Its purpose is to protect and maintain the function of the goods during different stages of the life cycle. Hence, the packaging needs to fulfil the functional demands to contribute to a sustainable life cycle of the specific product (Muthu, 2016). LÄS MER

 5. 5. Construction and demolition waste in Helsinki : Case study of the circular economy hub HSY Ekomo

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Wikström; [2018]
  Nyckelord :Waste Management; Material Flow Analysis; European Union Waste Framework Directive; Construction and Demolition Waste; Circular Economy;

  Sammanfattning : The limited amount of natural resources on our planet has been actively discussed during the past decade. Recycling materials is becoming increasingly important in order to benefit the economy and the environment. LÄS MER